โปรโมชั่นแบ่งชำระ 0% นาน 25 เดือน ที่ TG FONE

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 25 เดือน

เฉพาะบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC แบ่งชำระสมาร์ทโฟนที่ร่วมรายการได้ ดังนี้
 
 • HUAWEI P10 Plus
 • SONY XZs
 • OPPO R9s PLUS
   
พร้อมชุดรายการของแถม
 
 • ลำโพงบลูทูธ
 • กล้องติดรถยนต์
 • Sport Cam
 • ขาตั้งกล้อง ทีจี
 • หูฟังมากาลอง
 • Power Bank
 • ชุดพรีเมี่ยม SET C 2017
 
1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีจีโฟนทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. โปรโมชั่นแบ่งชำระ 0% นาน 25 เดือน เฉพาะการแบ่งชำระด้วยบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ชุดรายการของแถมเป็นโปรโมชั่นของทีจีโฟน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริการของเคทีซีแต่อย่างใด
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีจีโฟนทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

เงื่อนไขทั่วไป 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000