โปรโมชั่นแบ่งชำระ 0% นาน 15 เดือน ที่ True Shop

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 15 เดือน 

เฉพาะบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 15 เดือน 
Smartphone Huawei และ Vivo พร้อมแพ็กเกจ ที่ True Move 
 
 • Huawei GR5 2017 (32 GB) ราคา 7,900 บาท เพียง 527 บาท/เดือน
 • Huawei GR5 2017 (64 GB) ราคา 9,900 บาท เพียง 660 บาท/เดือน
 • Huawei P9 ราคา 14,900 บาท เพียง 994 บาท/เดือน
 • Huawei P9 Plus ราคา 19,900 บาท เพียง 1,327 บาท/เดือน
 • VIVO V5 ราคา 8,900 บาท เพียง 594 บาท/เดือน
 • VIVO V5 Plus ราคา 13,900 บาท เพียง 927 บาท/เดือน

1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 60

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทรูช้อป (True Shop) ทั่วประเทศ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขแบ่งชำระ KTC FLEXI
 1. โปรโมชั่นแบ่งชำระ 0% นาน 15 เดือน เฉพาะการแบ่งชำระด้วยบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทรูช้อป ทุกสาขา

เงื่อนไขทั่วไป 
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ แต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงิน  และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว 
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด 
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000