สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม กับ 24catalog.com

24catalog

(SHPOP-061)

รับส่วนลด 10%

เมื่อช้อปสินค้าที่ www.24catalog.com ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อรายการซื้อ (จำกัดส่วนลดสูงสุด 300 บาท)

โดยกรอกรหัสส่วนลด “KTCAUG24”

1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับส่วนลด 10%  เมื่อช้อปครบตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/ยอดการซื้อ ในการซื้อสินค้าทุกประเภทที่ร่วมรายการผ่านเว็บไซต์  www.24catalog.com  โดยกรอกส่วนลด “KTCAUG24” ระบุในช่องรหัสส่วนลด โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก www.24catalog.com  ก่อนรับสิทธิส่วนลด
  2. ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลด 10% เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อ 1 สมาชิก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอจำกัดการรับสิทธิเฉพาะ 1,000 ท่านแรก ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจำกัดส่วนลด 10% สูงสุดไม่เกิน 300 บาท
  3. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 (3 เดือน)
  4. โปรโมชั่นนี้สำหรับใช้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการใน www.24catalog.com เท่านั้น *ยกเว้น สินค้าบางรายการ, นมผง, สินค้าจัดรายการพิเศษ Hot Deal, สุรา และ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สินค้าการกุศล, สินค้าผ่อน 0%, เครื่องมือแพทย์ 
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และ ไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
  6. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ รับผิดชอบ ในเรื่องของการขาย หรือ การรับประกัน สินค้า หรือ บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันสินค้า หรือ อื่นๆ
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  8. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 780 7666

24catalog.com

โทร. 02 780 7666

www.24catalog.com