สิทธิพิเศษกับ SOLGood

(SPOPR-055)

รับส่วนลด 10%

เมื่อใช้บริการรับส่งเอกสารและสินค้าอื่นๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน “SOLGood” 
โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต KTC 6 หลักแรก ในช่องส่วนลด

1 ก.ย. – 30 พ.ย. 60
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการรับส่งเอกสารและสินค้าอื่นๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน “SOLGood” ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุหมายเลขบัตรฯ 6 หลักแรก ในช่องส่วนลด
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 60 (3 เดือน)
 3. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ SOLGood ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด (สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SOLGood ได้ที่ https://goo.gl/96scfA) 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 สมาชิก SOLGood
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
 6. สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับค่าจัดส่งได้ในแอปพลิเคชัน SOLGood หรือ www.sol-good.com 
 7. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการบริการ การขาย และการรับประกันบริการหรือสินค้าต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ 
 8. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
 9. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
 10. SOLGood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 11. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SOLGood Call Center 02 954 2676 หรือ 090 890 3055 หรือ LINE@: @solgood

SOLGood

โทร. 02 954 2676 หรือ 090 890 3055

www.sol-good.com