สิทธิพิเศษออนไลน์สุดคุ้ม ที่ Dealcha!

(SPOPR-019)

รับโบนัสพิเศษ มูลค่า 100 บาท 

เพียงสมัครเป็นสมาชิก DEALCHA! (WWW.DEALCHA.COM) เว็บไซต์ Cash Back อันดับ 1 ของประเทศไทย
และระบุ หมายเลขบัตรฯ 6 หลักแรก ในขั้นตอนการสมัคร

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 
 
 
สมัครทันที >>
dealcha.com 
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับโบนัสพิเศษ มูลค่า 100 บาท เมื่อสมัครเป็นสมาชิก Dealcha! CASHBACK WEBSITE THAILAND โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต KTC 6 หลักแรก ที่ช่อง Promotion Code ในขั้นตอนการสมัคร
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 60 (3 เดือน)
  3. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับโบนัสพิเศษ มูลค่า 100 บาท เข้าบัญชีของ Dealcha!
  4. โบนัสพิเศษ มูลค่า 100 บาท จะโอนเข้าบัญชีของผู้ใช้ที่ Dealcha! หลังการลงทะเบียน
  5. ผู้ใช้สามารถไถ่ถอนเงินคืน (CASHBACK) จาก Dealcha! ได้ เมื่อมียอดเงินคืน CASHBACK เกิน 200 บาทขึ้นไป โดยเงินคืน CASHBACK จะโอนเป็นเงินสดไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้ (การยืนยันเงินคืน CASHBACK จากร้านค้าอาจใช้เวลาถึง 60 วัน เนื่องจากทาง Dealcha! ต้องรอข้อมูลยืนยันจากร้านค้าว่าไม่มีการคืนสินค้า) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dealcha.com/pages/how_it_work
  6. KTC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขายหรือบริการต่างๆ
  7. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Dealcha! ผ่าน help@dealcha.com หรือ Facebook/DealchaThailand

Dealcha!

dealcha.com