สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม กับ Dealcha.com

Dealcha

(SHPOP-073)

» รับเงินคืนเพิ่มสูงสุด 9%

เมื่อช้อปผ่าน Dealcha.com เว็บไซต์ Cash Back อันดับ 1 ของประเทศไทย 
โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต KTC 6 หลักแรก ก่อนช้อปผ่าน https://dealcha.com/ktc 

1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับเงินคืนเพิ่มสูงสุดเป็น  9% เมื่อช้อปผ่าน Dealcha.com เว็บไซต์ Cash Back อันดับ 1 ของประเทศไทย โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต KTC 6 หลักแรก ที่ช่อง Promotion Code ก่อนช้อปผ่าน https://dealcha.com/ktc สมาชิกบัตรเครดิต KTC จะได้รับเงินคืนสำหรับเว็ปไซต์ที่ร่วมรายการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  ร้านค้าออนไลน์ เงินคืนปกติ เงินคืนพิเศษช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
  (สมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น)
  ShopSeason 6.8% 9%
  Sephora 7% 9%
  Zilingo 7% 9%
  Konvy 6% 8%
  Looksi 6% 8%
  Anello 4.4% 6%
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 (4 เดือน)
 3. ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการและอัตราเงินคืนพิเศษถูกกำหนดโดย Dealcha! อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้ใช้สามารถไถ่ถอนเงินคืน (CASHBACK) จาก Dealcha! ได้ เมื่อมียอดอนุมัติเงินคืน CASHBACK เกิน 250 บาทขึ้นไป โดยเงินคืน CASHBACK จะโอนเป็นเงินสดไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้ (การยืนยันเงินคืน CASHBACK จากร้านค้าอาจใช้เวลาระหว่าง 10 - 90 วัน เนื่องจากทาง Dealcha! ต้องรอข้อมูลยืนยันจากร้านค้าว่าไม่มีการคืนหรือปฏิเสธการรับสินค้า) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://dealcha.com/how-it-works
 5. KTC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขายหรือบริการต่างๆ
 6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ/สิทธิพิเศษ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Dealcha! ผ่าน help@dealcha.com, แอปพลิเคชัน Line ที่ @dealcha, หรือ Facebook/DealchaThailand

Dealcha!

dealcha.com