สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม กับ Estée Lauder

Estée Lauder

(SHPOP-070)

» รับชุดของขวัญพิเศษ มูลค่า 1,500 บาท

เมื่อช้อปครบ 4,500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ ผ่าน www.esteelauder.co.th
โดยระบุรหัสส่วนลด : “KTCEL”

1 ก.ย. 61 – 30 พ.ย. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับชุดของขวัญ 3 ชิ้น มูลค่า 1,500 บาท เมื่อช้อปครบ 4,500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่าน www.esteelauder.co.th โดยระบุรหัสส่วนลด: “KTCEL” เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 – 30 พ.ย. 61 (3 เดือน)
  3. ของขวัญพิเศษถูกกำหนดโดย Estée Lauder อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก Estée Lauder ก่อนรับสิทธิส่วนลด 
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
  6. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ 
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
  8. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
  9. Estée Lauder ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  10. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Estée Lauder Call Center 02 624 6000 หรือ customerservices@esteelauder.co.th

Estée Lauder

โทร. 02 624 6000

www.esteelauder.co.th