ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม ผ่าน GLAZZIQ

(SPOPR-030)

ส่วนลด 200 บาท

เมื่อช้อปกรอบแว่นพร้อมเลนส์พรีเมี่ยมผ่าน www.glazziq.com พร้อมบริการลองแว่นที่บ้าน (Home Try-On) และบริการวัดสายตาที่หอแว่นฟรีทุกสาขา
ใส่โค้ดส่วนลด “KTCGQ”
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 
1 พ.ค. - 31 ก.ค. 60
 

 
ช้อปเลย >>
www.glazziq.com/ktc
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 200 บาท (*สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ) เมื่อช้อปกรอบแว่นพร้อมเลนส์พรีเมี่ยมผ่าน www.glazziq.com พร้อมบริการลองแว่นที่บ้าน (Home Try-On) และบริการวัดสายตาที่หอแว่นฟรีทุกสาขา ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุรหัสส่วนลด: “KTCGQ”
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 60
  3. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก GLAZZIQ ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  5. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ
  6. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  8. GLAZZIQ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GLAZZIQ Call Center 080 549 8265 หรือ Email: help@glazziq.com