สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม กับ Jo Malone London

Jo Malone London London

(SHPOP-069)

» รับของขวัญพิเศษขนาดดีลักซ์ 1 ชิ้น

เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ ผ่าน www.jomalone.co.th
โดยระบุรหัสส่วนลด : “KTCJML”

1 ก.ย. 61 – 30 พ.ย. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับรับของขวัญพิเศษขนาดดีลักซ์ (9 มล.) 1 ชิ้น เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ ด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่าน www.jomalone.co.th โดยระบุรหัสส่วนลด: “KTCJML” เมื่อทำรายการสั่งซื้อ 
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 – 30 พ.ย. 61 (3 เดือน)
  3. ของขวัญพิเศษถูกกำหนดโดย Jo Malone London อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก Jo Malone London ก่อนรับสิทธิส่วนลด 
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
  6. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ 
  7. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
  8. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
  9. Jo Malone London ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  10. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Jo Malone London Call Center 02 624 6000 หรือ customerservices@jomalone.co.th

Jo Malone London

โทร. 02 624 6000

www.jomalone.co.th