โปรโมชั่นออนไลน์สุดคุ้มที่ www.LnwMall.com

โปรโมชั่นออนไลน์สุดคุ้ม ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ www.LnwMall.com

(SPOPR-044)

รับคะแนน LnwPoints x2

เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.LnwMall.com
ระบุรหัสส่วนลด “KTCLNWX2”

1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับคะแนน LnwPoints x2 (คูณสอง) เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.LnwMall.com ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCLNWX2”
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. (3 เดือน)
  3. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ LnwMall ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลดและยอมรับเงื่อนไขทุกประการของการสะสมคะแนน LnwPoints ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lnwpay.com/lnwpoints
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  5. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  8. LnwMall ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงาน LnwMall 081 800 2180 หรือ Email: support@LnwMall.com

LnwMall

081 800 2180

www.LnwMall.com