สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม
กับ MBook Store

MBook Store

(SHPOP-076)

» รับส่วนลด 15%

เมื่อช้อปออนไลน์ผ่าน store.mbookstore.com
*ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ
**ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 15% เมื่อช้อปออนไลน์ผ่าน store.mbookstore.com  และแอปพลิเคชัน MBook Store ด้วยบัตรเครดิต KTC  *ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – ธ.ค. 61 (3 เดือน)
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  4. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ MBook Store ก่อนรับสิทธิส่วนลด
  5. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ
  6. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  8. MBook Store ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ MBook Store ที่ http://m.me/mbookstorecom หรือ email: devmbookstore@gmail.com 

MBook Store

store.mbookstore.com