สัมผัสประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม กับ OfficeMate

OfficeMate

(SHPOP-075)

» รับส่วนลด 250 บาท

เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.officemate.co.th และ OfficeMate Mobile App ครบ 4,000 บาทขึ้นไป/ ยอดซื้อ
โดยระบุรหัสส่วนลด “OFMXKTC250”

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 250 บาท เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการครบ 4,000 บาทขึ้นไป / ยอดซื้อผ่าน www.officemate.co.th และ OfficeMate Mobile App ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุรหัสส่วนลด: “OFMXKTC250” เมื่อทำรายการสั่งซื้อ
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 (3 เดือน)
 3. ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง / 1 รหัสสมาชิก OfficeMate / ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. ส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ
 5. มูลค่าสินค้าที่ร่วมรายการ /ยอดซื้อ ต้องมากกว่า 4,000 บาท
 6. ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้
 7. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ 
 8. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ 
 9. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
 10. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ 
 11. OfficeMate ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 12. หากต้องการสอบถามข้อมูลสินค้า กรุณาติดต่อ OfficeMate Contact Center 1281  หรือหากสอบถามข้อมูลด้านบัตรฯ และคะแนนสะสม กรุณาติดต่อ KTC Call Center 02 123 5000

OfficeMate

โทร. 1281

www.officemate.co.th