โปรโมชั่นออนไลน์ที่ OfficeMate.co.th, Officemate Mobile App

โปรโมชั่นออนไลน์ที่ www.officemate.co.thและ OfficeMateMobile App

(SPOPR-043)

ลด 300 บาท

เมื่อช้อปผ่าน www.officemate.co.th และ OfficeMate Mobile Application
ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ

ระบุรหัสส่วนลด “KTCOFM”
 
1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อผ่าน www.officemate.co.th และ OfficeMate Mobile Application ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุรหัสส่วนลด “KTCOFM” เมื่อทำรายการสั่งซื้อ
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60 (3 เดือน)
 3. ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลดได้เพียง 1 ครั้ง / 1 รหัสสมาชิก OfficeMate / ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น
 4. สินค้าราคาปกติในรายการสั่งซื้อจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าส่วนลด e-coupon เท่านั้น 
 5. ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้
 6. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ
 7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 9. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 10. OfficeMate ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. หากต้องการสอบถามข้อมูลสินค้า กรุณาติดต่อ OfficeMate Call Center 02 739 5555  หรือหากสอบถามข้อมูลด้านบัตรฯ และคะแนนสะสมกรุณาติดต่อ KTC PHONE 02 123 5000
   

www.officemate.co.th, OfficeMate Mobile Application

02 739 5555

www.officemate.co.th