โปรโมชั่นช้อปออนไลน์ที่ www.playandplay.co.th

(SPOPR-052)

รับส่วนลด 120 บาท

เมื่อช้อปผ่าน playandplay.co.th ครบ 800 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ 
โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต KTC 6 หลักแรก ในช่องรหัสส่วนลด

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 120 บาท เมื่อช้อปผ่าน playandplay.co.th ครบ 800 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ ด้วยบัตรเครดิต KTC โดยระบุหมายเลขบัตรเครดิต KTC 6 หลักแรก ในช่องรหัสส่วนลด
 2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60
 3. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Play&Play ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด
 4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 5. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 6. ในกรณีที่คืนสินค้าแล้วทำให้ยอดซื้อต่ำกว่า 800 บาท Play&Play ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าส่วนลด
 7. สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าในราคาขายปลีกเท่านั้นและสามารถส่งได้ 1 ที่อยู่จัดส่งสินค้า/ยอดซื้อ
 8. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ
 9. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 10. Play&Play ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Play&Play ที่ Email: cs@playandplay.co.th หรือ www.playandplay.co.th/cs/