สิทธิพิเศษออนไลน์สุดคุ้ม กับ Polpa by dahmakan

Polpa by dahmakan

(SHPOP-072)

» รับส่วนลด 420 บาท

เมื่อสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Polpa by dahmakan และ https://ktc.polpa.co/ 
โดยระบุรหัสส่วนลด: “POLPALOVESKTC” ในหน้า https://polpa.co/rewards ก่อนสั่งซื้อ

*สำหรับสมาชิกใหม่ที่ใช้บริการครั้งแรก
*ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ

1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท รับส่วนลด 420 บาท สำหรับสมาชิกใหม่ที่ใช้บริการครั้งแรก เมื่อสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Polpa by dahmakan และ https://ktc.polpa.co/ ด้วยบัตรเครดิต KTC  โดยระบุรหัสส่วนลด:  “POLPALOVESKTC” ในหน้า https://polpa.co/rewards ก่อนสั่งซื้อ *ไม่กำหนดยอดซื้อขั้นต่ำ
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – ธ.ค. 61 (3 เดือน)
  3. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ Polpa by dahmakan ก่อนรับสิทธิส่วนลด
  4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
  5. เคทีซี ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้า/บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรือ อื่นๆ
  6. เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่า สมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  8. Polpa by dahmakan ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Polpa by dahmakan Call Center 02 329 5777 หรือ email: info@polpa.co 

Polpa by dahmakan

โทร. 02 329 5777

https://ktc.polpa.co/