โปรโมชั่นช้อปออนไลน์ที่ www.myshopback.co.th

(SPOPR-051)

รับ Sign Up โบนัสสูงสุด 200 บาท

เพียงสมัครเป็นสมาชิก ShopBack ผ่าน www.myshopback.co.th/ktc-promo

1 ส.ค. – 31 ต.ค. 60 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับ Sign Up โบนัสสูงสุด 200 บาท เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ShopBack ผ่าน www.myshopback.co.th/ktc-promo    
  2. ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.– 31 ต.ค. 60 (3 เดือน)
  3. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Sign Up โบนัส มูลค่า 200 บาท เข้าบัญชีของ ShopBack โดย Sign Up โบนัส มูลค่า 100 บาท จะโอนเข้าบัญชีของผู้ใช้ที่ ShopBack หลังการลงทะเบียน และอีก 100 บาทจะโอนเข้าบัญชีของ ShopBack เมื่อมีการทำการซื้อกับร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน ShopBack
  4. ผู้ใช้สามารถไถ่ถอนเครดิตเงินคืน จาก ShopBack ได้ เมื่อมียอดเครดิตเงินคืน 250 บาทขึ้นไป โดยไม่รวมกับ Sign Up โบนัส 200 บาท และเครดิตเงินคืนจะโอนไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้ (การยืนยันเครดิตเงินคืนจากร้านค้าอาจใช้เวลาถึง 60 วัน เนื่องจากทาง ShopBack ต้องรอข้อมูลยืนยันจากร้านค้าว่าไม่มีการคืนสินค้าหรือเข้าพัก/ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว) รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครดิตเงินคืนที่ http://support.myshopback.co.th/hc/th
  5. KTC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเรื่องของการขายหรือบริการต่างๆ
  6. KTC ขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ShopBack Call Center 060 003 5700 หรือ Email: help@myshopback.co.th

ShopBack

060 003 5700

www.myshopback.co.th/ktc-promo