ช้อปออนไลน์สุดคุ้ม ผ่าน Tops Shop Online กับบัตรเครดิต KTC

(SPDPS-035)

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 100

เมื่อช้อปสินค้าผ่าน www.tops.co.th ครบ 1,500 บาทขั้นไป/เซลส์สลิป

ลงทะเบียนรับรหัสส่วนลด E-Coupon
พิมพ์ “KT” วรรค ตามด้วยเลขบัตรฯ 12 หลักแรก
ส่งมาที่ 4890011
จะได้รับรหัสส่วนลด E-Coupon (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท, จำกัด 4 สิทธิ/บัตร ตลอดรายการ)


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 2%

เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ลงทะเบียน
พิมพ์ “TO” วรรค ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก
ส่งมาที่ 0613845000
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)


ต่อที่ 3 แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
+ ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,500 คะแนน 
แลกรับได้ไม่จำกัดยอดสูงสุด

ลงทะเบียน
พิมพ์ “TP” วรรค ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก
ส่งมาที่ 0613845000
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

1 ต.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขต่อที่ 1:
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่สั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านท็อปส์ ช็อป ออนไลน์ (www.tops.co.th) และชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ภายในวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม2561 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นโปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ช็อปออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่สั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านท็อปส์ ช็อป ออนไลน์ (www.tops.co.th)  และชำระด้วยบัตรฯ ครบ 1,500 บาทต่อเซลส์สลิป สมาชิกจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่ง SMS พิมพ์ KT ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักแรก ส่งมาที่ 4890011 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) เพื่อรับรหัสส่วนลด e-coupon มูลค่า 100 บาท (4 สิทธิ์ / หมายเลขเดอะวันการ์ด ตลอดรายการ) และกรอกรหัส e-coupon ในหน้าเว็บไซต์ที่ทำรายการชำระเงินค่าสินค้า/บริการดังกล่าว
 3. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ) สินค้ายกแพ็กยี่ห้อ M150 และเบอร์ดี้, สินค้ายี่ห้อแบรนด์, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, บุหรี่, นมผงเด็กทารก และสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 4. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 5. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการแลกรับส่วนลดมูลค่า 100 บาท ตามรายการนี้สูงสุดเพียง 4 สิทธิ์ / 1หมายเลขบัตรเดอะวันการ์ด/เดือน สิทธิประโยชน์ส่วนลดตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
 6. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เงื่อนไขต่อที่ 2:
 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ  ท็อปส์ ช้อป ออนไลน์ (www.tops.co.th) ภายในช่วงระยะเวลารายการเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน 2% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่ง SMS พิมพ์ TO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ซื้อสินค้า เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน 2% (จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/บัตร/เดือน) และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน 13% ตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่ง SMS พิมพ์ TP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ซื้อสินค้า เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน 13% เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปและใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) ทุก 1,500 คะแนนแลกรับ (ไม่จำกัดยอดรับคืนสูงสุดตลอดรายการ) และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้ 
 4. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ท็อปส์ ช้อป ออนไลน์ (www.tops.co.th)  ทุกๆ 1,500 บาท ต่อเซลล์สลิปในการซื้อสินค้า/บริการ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 2% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 1,500 บาทต่อเซลส์สลิป โดยขอสงวนสิทธิจำกัดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อรับเครดิตเงินคืน 2% สูงสุด 3,000 บาท /บัตรฯ/เดือน หรือคิดเป็นเครดิตเงินคืนจำนวน 60 บาท ต่อบัตรฯ ต่อเดือนเท่านั้น
  • รับเครดิตเงินคืน 13% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 1,500 บาทต่อเซลส์สลิป เพียงใช้คะแนนสะสมทุกๆ 1,500 คะแนน แลกรับเป็นเงินเครดิตคืน หรือคิดเป็นเงินจำนวน 195 บาท เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยในส่วนของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 1,500 บาทหรือยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 1,500 ไม่ลงตัว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน 13% ตามเงื่อนไขในรายการนี้
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรฯ เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนครั้งแรกจนจบรายการ ส่วนรายการที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้ในทุกกรณี
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
 8. ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ซึ่งหารด้วย 1,500 ลงตัวเท่านั้น
 9. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการนี้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
 11. เคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสม เพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 12. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการ แบบชำระเต็มจำนวน กับท็อปส์ ช้อป ออนไลน์ (www.tops.co.th)  และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท 

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
 5. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th