จ่ายก่อนใช้ ได้คืนคุ้ม กับบัตรเครดิต KTC ที่ 3BB

ส่วนลด 8% + รับฟรี กระเป๋าสุดชิค มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบ

เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น
รับเพิ่ม คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 500 คะแนน เมื่อชำระค่าบริการล่วงหน้าผ่านบัตรฯ ภายในระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 
วันนี้ - 31 พ.ค. 59

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทตามที่กำหนด (“สมาชิก”) ที่ใช้บัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ชำระค่าสินค้า/บริการของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“3BB”) ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC CASH BACK, KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ และ KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

 

เงื่อนไขการรับส่วนลด 8% และกระเป๋าเดินทางสุดหรูแบบพับได้

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด 8% ของค่าสินค้า/บริการปกติ และกระเป๋าสุดชิค (“กระเป๋าเดินทาง”) เฉพาะสมาชิกที่ใช้บัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)ชำระค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop ภายในระยะเวลารายการเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด 8% ของค่าสินค้า/บริการปกติตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การมอบฟรีกระเป๋าเดินทาง มูลค่า 890 บาท จำนวน 1 ใบให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกใช้บัตรฯชำระค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop โดยสมาชิกสามารถติดต่อขอรับกระเป๋าเดินทางดังกล่าวได้ ณ จุดให้บริการของ 3BB Shop ภายในวันเดียวกันกับวันที่มีการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ดังกล่าวเท่านั้น 
 • กระเป๋าเดินทางตามรายการนี้มีจำนวนจำกัด  โดยขอสงวนสิทธิ์มอบกระเป๋าเดินทางให้แก่สมาชิกที่ชำระค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือนผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบกระเป๋าเดินทางตามรายการนี้สูงสุดเพียงจำนวน 1 ใบ ต่อ 1 รหัส Account 3BB เท่านั้น

 

เงื่อนไขการมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษ

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษจำนวน 500 คะแนน ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่ใช้บัตรเครดิต KTC ชำระค่าสินค้า/บริการค่าสินค้า/บริการของ 3BB ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 12 เดือน ณ 3BB Shop ภายในระยะเวลารายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • เคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสม Forever Rewards พิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
 • คะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่มีวันหมดอายุ

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตร
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการให้กับสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว