สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM ที่ True Money Wallet

KTC JCB x True Money

ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน ESSO มูลค่า 5,000 บาท และบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex รวมมูลค่า 290,000 บาท

เมื่อจ่ายบิล หรือเติมเงินอีซี่พาส ด้วยบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย
1. เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท
2. ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ใดก็ได้ดังที่ปรากฏด้านล่างนี้ ด้วย KTC JCB PLATINUM ผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ต ตั้งแต่ 50 บาท (ห้าสิบบาท) ขึ้นไป ภายในกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
    2.1 ใบแจ้งหนี้ของบริษัทในเครือทรู
    2.2 ใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้านครหลวง
    2.3 ใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    2.4 ใบแจ้งหนี้ของการประปานครหลวง
    2.5 ใบแจ้งหนี้ของการประปาส่วนภูมิภาค
    2.6 เติมเงินอีซีพาส (Easy pass)

แบ่งรอบในการจับรางวัล และประกาศผล ดังนี้
รอบที่ 1 : สำหรับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจะจับรางวัลและประกาศผลวันที่ 7 มกราคม 2562 
รอบที่ 2 : สำหรับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 บริษัทจะจับรางวัลและประกาศผลวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
รอบที่ 3 : สำหรับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจะจับรางวัลและประกาศผลวันที่ 7 มีนาคม 2562 

ประกาศผลผ่านทางเฟซบุ๊ค www.facebook.com/truemoney 
หากผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลได้รับรางวัล ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันสิทธิการรับของรางวัลดังกล่าวต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางใดก็ได้ดังต่อไปนี้
1. กรณียืนยันสิทธิผ่าน Inbox เพจ Facebook/Truemoney ต้องส่งข้อความพร้อมระบุรายละเอียดดังนี้
– พิมพ์คำว่า “#จ่ายบิลด้วยบัตรเจซีบี”
– ชื่อ และ นามสกุล
– ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัล
– เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้สมัคร TrueMoney Wallet
2. กรณียืนยันผ่านทาง SMS ให้ทำการคลิก Link ที่ปรากฏอยู่ใน SMS พร้อมกรอกข้อมูล และส่งกลับมาให้บริษัททั้งนี้หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ทำการยืนยันสิทธิดังกล่าวต่อบริษัท ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัลดังกล่าว

1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลครั้งแรก ด้วยเจซีบี ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมัน ESSO มูลค่า 5,000 บาท และบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex รวมมูลค่า 290,000 บาท” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้
 2. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด (“บริษัท”)
 3. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการให้รางวัล 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 5. บริษัทสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการตามใบแจ้งหนี้ ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ตมาก่อน
 6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องนำเงินสดมาชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดในวันที่มารับรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลหากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
 7. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล เรียกของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 8. บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น
 10. พนักงาน บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 11. ใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชคฯ โดยศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง เลขที่ใบอนุญาต 703-705/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1240