โปรโมชั่น คุ้มค่าทุกการเดินทาง กับ บัตรเครดิต KTC ที่ MRT สายสีน้ำเงิน

(LHBTR-001)

แลกรับส่วนลด 15%

เมื่อเติมเงินบัตรโดยสาร 300 บาทขึ้นไป 
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
MRT สายสีน้ำเงิน

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกเคทีซีซึ่งถือบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
  2. สมาชิกเคทีซีจะต้องชำระเงินส่วนต่างค่าสินค้า/บริการส่วนที่เกินจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด ด้วยบัตร KTC หมายเลขเดียวกันกับบัตรที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเท่านั้น
  3. จำกัดสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
  4. คะแนนสะสมKTC FOREVER REWARDS จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกเคทีซีใช้แลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนด
  5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
  6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MRT สายสีน้ำเงิน