โปรโมชั่น คุ้มค่าทุกการเดินทาง กับ บัตรเครดิต KTC ที่ MRT สายสีม่วง

(LHBTR-001)

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

เมื่อเติมเงินบัตรโดยสาร 300 บาทขึ้นไป 
เพียงใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 

1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
MRT สายสีม่วง

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ “MRT” วรรคตามด้วย “เลขบัตรเครดิต 16 หลัก”
ส่งมาที่ 061 384 5000
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทาง SMS (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
จะได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่านทางอีเมล

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. การมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ BTS ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
  3. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ     เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้
  4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC หมายเลขเดียวกันกับบัตรเครดิตฯ ที่ใช้คะแนน สะสมแลกเท่านั้น
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสม เพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น

MRT สายสีม่วง