คืนวงเงินทันที เมื่อชำระเงินผ่าน 2 ช่องทาง

ชำระค่าใช้จ่ายบัตรวันนี้ ได้คืนวงเงินทันที เมื่อชำระผ่าน 2 ช่องทาง

ธนาคารกรุงไทย
-    เคาน์เตอร์
-    ตู้ ATM
-    KTB Netbank (ยกเว้นรายการตั้งชำระล่วงหน้า/ชำระซ้ำ)
-    ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (กรุงไทยเทเลแบงค์)
 
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ 
หมายเหตุ  สมาชิกบัตรฯ จะได้วงเงินคืนทันที ในกรณีที่มีการใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ และ/หรือมีการชำระยอดเรียกเก็บแบบเต็มจำนวนหรือยอดขั้นต่ำด้วยเงินสด ภายในวันที่ครบกำหนดชำระเท่านั้น

1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ไม่เสียค่าบริการ กรณีเช็คระบุเพื่อนำฝากเข้าบัญชี 000-6-11877-1
  • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
  • กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับชำระ จากลูกค้า" (ขีด "หรือผู้ถือ") พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขสมาชิก และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกด้านหลังเช็ค (เช็ค 1 ใบ / 1 หมายเลขบัตร)
  • อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร
  • จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิส มีค่าบริการ 15 บาท/รายการ (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ)
  • ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน
  • อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการ
  • จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ