เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าใดๆในสิงคโปร์ตั้งแต่ 300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

ktc jcb retail therapy in singapore

รับสิทธิ์แลกรับแก้วน้ำ Starbucks Tumbler

ลาย Merlion Playground Fun Cup ขนาด 16 ออนซ์ (มูลค่า 29.90 ดอลล่าร์สิงคโปร์) เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้าใดๆในสิงคโปร์ตั้งแต่ 300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ผ่านบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM 

สถานที่แลกรับ : JCB Plaza Lounge ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนออร์ชาร์ด ตึกเฟเบอร์เฮ้าส์ ชั้น 5
(ตรงข้าม 313@Somerset ที่อยู่ข้างๆ ธนาคารยูโอบี)
โทร: +65 6734 0096
เวลาทำการ: 09:00 - 17:30 น.
(ปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
*วันเสาร์หลังเวลา 13:00 น. ให้บริการติดต่อเฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น
เว็บไซต์: https://moments-asia.com/JCBCARD/spendnredeem

กรุณานำเอกสารต่อไปนี้มาแสดง
1. บัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM
2. เซลล์สลิปที่จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM
3. ใบเสร็จจากการใช้จ่ายร้านค้าที่สิงคโปร์

20 ธ.ค. 61 – 31 มี.ค. 62

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. เพียงใช้จ่ายที่ร้านค้าใดๆในสิงคโปร์ตั้งแต่ 300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ รับสิทธิ์แลกรับแก้วน้ำ Starbucks Tumbler  ลาย Merlion Playground Fun Cup ขนาด 16 ออนซ์ (มูลค่า 29.90 ดอลล่าร์สิงคโปร์)
 2. จำกัดของกำนัล 402 ใบตลอดรายการ สงวนสิทธิ์ตามลำดับก่อนหลังและขอยุติรายการส่งเสริมการขายเมื่อครบสิทธิ์ที่กำหนด 
 3. จำกัดการแลกรับของกำนัลสูงสุด 2 ใบต่อบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM จำนวน 1 ใบ และสามารถรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 5 ใบต่อแลก  1 ครั้ง
 4. สามารถรวมใบเสร็จจากการใช้จ่ายคนละวันได้ แต่จะต้องมาจากการใช้จ่ายภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 5. จะต้องแสดงบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM, เซลล์สลิป และใบเสร็จเพื่อแลกบัตรของขวัญ
 6. จะต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM เท่านั้น
 7. สามารถแลกบัตรของขวัญได้ที่ JCB Plaza Lounge ตั้งอยู่เลขที่ 230 ถนนออร์ชาร์ด ตึกเฟเบอร์เฮ้าส์ ชั้น 5 (ตรงข้าม 313@Somerset ที่อยู่ข้างๆ ธนาคารยูโอบี)
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการใช้จ่ายผ่านหน้าร้านค้าในสิงคโปร์เท่านั้น ไม่รวมการใช้จ่ายออนไลน์ การกดเงินสด ค่าบริการทางธุรกรรมทางการเงิน การโอนเงิน การจ่ายบิล  การจ่ายเงินในรูปแบบ AXS/SAM และการซื้อหรือเติมเงิน ez-Link/Transit Link
 9. JCBI ไม่มีส่วนรับผิดชอบแต่อย่างใดในความผิดพลาดของสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวคุณภาพของการบริการ จะต้องติดต่อดำเนินการกับทางร้านค้าโดยตรงเท่านั้น
 10. JCBI จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญหาย หรือความสูญเสียใดๆ อันเป็นผลจากการแลกของกำนัลหรือการใช้สินค้าหรือบริการ
 11. JCBI ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของสินค้า
 12. JCBI ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า