เที่ยวเกาหลีกับบัตรเครดิต KTC ทั้งฟรี ทั้งลดทุกเทศกาล 2019 ที่ Lotte Duty Free

เที่ยวเกาหลีกับบัตรเครดิต KTC ทั้งฟรี ทั้งลด ทุกเทศกาล 2018 ที่ Lotte Duty Free

รับ Global Coupon Privilege 

สมาชิกเพียงกรอกใบสมัครสมาชิก Lotte วีไอพี-ทอง พร้อมแสดงหนังสือเดินทาง และบัตรเครดิต KTC เพื่อรับบัตรสมาชิก Lotte วีไอพี-ทอง (ปกติต้องมียอดซื้อที่ Lotte Duty Free ขั้นต่ำ 10,000 USD), Global Coupon Book 1 เล่ม
พร้อมแผ่นมาส์คหน้า Honey Mask 1 ชิ้น ฟรี 

สมัครได้ที่
•  จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 Lotte Duty Free ประเทศไทย สาขา Show DC (รายละเอียด โทร 02 111 5111)
•  ที่จุดให้บริการ VIP Card Desk ชั้น 9 Lotte Duty Free สาขา World Tower Store
•  ชั้น 11 สาขา Main Store ประเทศเกาหลี 

เมื่อสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกบัตร Lotte วีไอพี-ทอง เรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับส่วนลดบัตรเข้าชม
•  Lotte World Adventure 20%
•  Lotte World Tower Seoul Sky 10%
•  Grevin Museum 20%
•  Hanboknam 50%
•  Discover Seoul Pass 15%
และเมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Lotte Duty Free ประเทศเกาหลี ณ สาขาที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด 
สมาชิกจะได้รับส่วนลดตามรายละเอียดด้านล่างนี้:
Lotte Duty Free
สาขา Downtown
-    Main Store
-    World Tower Store
-    COEX Store 
รับส่วนลด สาขา Airport
-    Incheon Airport Store
-    Gimpo Airport Store
รับส่วนลด
100 USD – 199 USD 15,000 KRW 100 USD – 199 USD 10,000 KRW
200 USD - 299 USD 30,000 KRW Over  200 USD 15,000 KRW
Over 300 USD 50,000 KRW    

โดยสมาชิกแสดงคูปองใน Global Coupon Book พร้อมชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ณ จุดชำระเงิน Lotte Duty Free สาขาที่ร่วมรายการ

ดูรายละเอียด สำหรับสิทธิพิเศษได้ที่ http://enm.lottedfs.com/membership/memberBenefit

10 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2562 -31 ธันวาคม 2562 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 2. สมาชิกเพียงกรอกใบสมัครสมาชิก Lotte วีไอพี-ทอง พร้อมแสดงหนังสือเดินทางและบัตรเครดิต เคทีซี เพื่อรับบัตรสมาชิก Lotte วีไอพี-ทอง (ปกติต้องมียอดซื้อที่ Lotte Duty Free ขั้นต่ำ 10,000 USD), Global Coupon Book 1 เล่ม พร้อม แผ่นมาส์คหน้า Honey Mask 1 ชิ้น ฟรี สมัครได้ที่ จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 Lotte Duty Free ประเทศไทย สาขา Show DC (รายละเอียด โทร 662 111-5111)หรือ ที่จุดให้บริการ Foreigner’s Gift Desk ชั้น 9 Lotte Duty Free สาขา Main Store ประเทศเกาหลี 
 3. เมื่อสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกบัตร Lotte วีไอพี-ทอง เรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับส่วนลดบัตรเข้าชม Lotte World Adventure 20% , Lotte World Tower Seoul Sky 10% , Grevin Museum 20% , Hanboknam 50% และ Discover Seoul Pass 15% และเมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Lotte Duty Free ประเทศเกาหลี ณ สาขาที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกจะได้รับส่วนลดตามรายละเอียดด้านล่างนี้:-
  Lotte Duty Free
  สาขา Downtown
  -    Main Store
  -    World Tower Store
  -    COEX Store 
  รับส่วนลด สาขา Airport
  -    Incheon Airport Store
  -    Gimpo Airport Store
  รับส่วนลด
  100 USD – 199 USD 15,000 KRW 100 USD – 199 USD 10,000 KRW
  200 USD - 299 USD 30,000 KRW Over  200 USD 15,000 KRW
  Over 300 USD 50,000 KRW    
  โดยสมาชิกแสดงคูปองใน Global Coupon Book พร้อมชำระด้วยบัตรเครดิต เคทีซี ณ จุดชำระเงิน Lotte Duty Free สาขาที่ร่วมรายการ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า และบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขการรับ และ ใช้สิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ Lotte Duty Free ประเทศเกาหลี , Lotte World Adventure , Lotte World Tower Seoul Sky , Grevin Museum , Hanboknam , Discover Seoul Pass กำหนด
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการ มอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนส่วนลด ที่สมาชิกได้รับในรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่า สมาชิกมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดย ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ เก็งกำไร หรือใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบส่วนลดให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นๆ
 8. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นได้
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด

Lotte Duty Free

http://eng.lottedfs.com/kr