บัตร KTC มอบความพิเศษ ที่ Amway

(MCMMM-010)

แบ่งชำระ KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ยพิเศษ


สำหรับผลิตภัณฑ์แอมเวย์ใดๆ* ที่มียอดแบ่งชำระรวมกัน 3,000 บาท ขึ้นไป
 • บัตรเครดิต KTC อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน
 • บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.79% นานสูงสุด 36 เดือน
   

พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

(ทั้งชำระเต็มจำนวน และแบ่งชำระ)
เมื่อมียอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลส์สลิป พร้อมใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท

1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 60
สอบถามรายละเอียดและซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ AMWAY SHOP ทุกสาขา
 
ลงทะเบียน SMS 
 1. พิมพ์ “AW"เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก และตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ทุกๆ 1000 คะแนน ไม่ต้องมีเครื่องหมาย จุลภาค (,)
 2. ส่งมาที่ 081 376 1387 ภายในวันที่ทำรายการ และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
 3. ส่ง SMS 1 ครั้ง ต่อ 1 เซลส์สลิป ภายในวันที่ซื้อสินค้า

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผลิตภัณฑ์แอมเวย์ใด ๆ ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ยา เพอร์เซอนอลช็อปเปอร์ส และสินค้าบริการ) ราคารวมกันตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA/MASTER CARD/JCB ทุกประเภท ยกเว้นบัตร KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ สามารถแบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน
 • สมาชิกบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ยกเว้นบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD สามารถแบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.79% / เดือน นาน 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36 เดือนและจะไม่ได้รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC CASH BACK และบัตรเครดิตKTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนได้
 • สงวนสิทธิ์คำนวณยอดรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด เฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการทาง SMS (ค่าบริการส่ง ครั้งละ 3 บาท)ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น และสมาชิกบัตรฯ ต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วเท่านั้น
 • กำหนด 1 SMS ต่อ 1 เซลส์สลิป โดยต้องมียอดใช้จ่ายและส่ง SMS ภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ เพียงพอตามจำนวนคะแนนที่ระบุใน SMS ณ วันที่เคทีซีทำการหักคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่าที่ระบุใน SMS เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ เท่านั้น
 • จำนวนคะแนนสะสมที่ระบุใน SMS เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนต้องเป็นเป็นจำนวนทุก ๆ 1,000 คะแนนและต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 • เคทีซีจะทำการหักคะแนนสะสมและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรภายใน 60 วันนับจากเดือนที่มีการทำรายการนั้นๆ
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของเคทีซีได้
 • เคทีซีสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายในภายหลัง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

Amway