ซื้อ Gift Voucher รับ Gift Voucher เพิ่ม
ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ กับบัตรเครดิต KTC

Buy More Get More Gift Voucher

(SHPHM-XXX)

» พิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC

สิทธิพิเศษที่ 1
ซื้อบัตร Gift Voucher ครบทุก 3,000.- ต่อเซลส์สลิป 
รับ Gift Voucher เพิ่ม 100.-  

หรือ

สิทธิพิเศษที่ 2 : 
แลกรับ Gift Voucher เพิ่ม 500.-
เมื่อซื้อ Gift Voucher  ครบทุก 3,000.- ต่อเซลส์สลิป 
และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 3,000 คะแนน 

ที่ห้างสรรพสินค้าในกลุ่ม The Mall Group
(The Mall ทุกสาขา , Paragon, Emporium, Emquartier เฉพาะโซน Sports Mall & Qurator และ Blu’Port Hua Hin)
และ ห้างสรรพสินค้า Central และ Zen @ Central World 

1 ก.ย. 61 – 28 ก.พ. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD,KTC-SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. การใช้บัตรกำนัลห้างฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรกำนัลห้างฯ และยอดส่วนเกินจากการใช้บัตรกำนัลห้างฯ  ต้องชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
  3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ต่อเมื่อสมาชิกมีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  4. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรเครดิต KTC เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิพิเศษตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่สมาชิกได้รับสิทธิพิเศษตามรายการไปแล้ว
  6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด