ซื้อ บัตรกำนัล The Mall รับบัตรกำนัล The Mall เพิ่ม

(SPDPS-057)

รับเพิ่ม บัตรกำนัล The Mall 100 บาท

เมื่อซื้อ บัตรกำนัล The Mall ครบทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป
หรือ


รับเพิ่ม บัตรกำนัล The Mall 500 บาท

เมื่อซื้อ บัตรกำนัล The Mall ครบทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป
และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 3,000 คะแนนแลกรับ

หมายเหตุ:
  • ไม่จำกัดยอดสูงสุด
  • ซื้อได้ที่จุดบริการของโรบินสันทุกสาขาเท่านั้น

1 ส.ค. 60 – 31 ม.ค. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
  2. การใช้ Robinson Gift Card เป็นไปตามเงื่อนไขของ บัตรกำนัล The Mall และยอดส่วนเกินต้องชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
  3. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กหนด และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรเครดิต KTC เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
  4. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  5. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th