ช้อปสุดคุ้ม ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ศูนย์การค้า CENTRAL EMBASSY

(SPDPS-038)

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1 – 4,999 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 – 20,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย
 • แลกรับเครดิตเงินคืน 15%  เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ  20,001 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย 
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลส์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้าฯ ชั้น G บริเวณหน้าร้าน CHANNEL โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า CENTRAL ชิดลม ไม่สามารถร่วมรายการได้
 
18 พ.ค. – 2 ก.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA COPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กำหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 6. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 7. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า