แลกได้ทุกวัน ไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ ด้วยบัตรเครดิต KTC

(SPDPS-029)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

ในงาน Central The 1 Card X-TREME
แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% + เครดิตเงินคืนสูงสุด 3%  
วันจันทร์ - พฤหัสบดี แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12% + เครดิตเงินคืน 2% หรือ
วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% + เครดิตเงินคืน 3%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ  ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับ    

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
  2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นี้จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนและเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น
  3. สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการชำระเงินต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรเครดิต KTC เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
  4. ยกเว้นสินค้าผ่อนชำระ และการซื้อสินค้าที่ท็อปส์ซูเปอร์ ท็อปส์มาร์เก็ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส โฮมเวิร์ค ซูเปอร์สปอร์ต การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา พื้นที่เช่า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  5. ส่วนลดเพิ่มจากเคทีซีเป็นส่วนลดเพิ่มราคาสินค้าที่หักส่วนลดทุกประเภทของห้างฯ แล้ว และไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
  6. เครดิตเงินคืนสูงสุด 3% คิดคำนวนจากยอดใช้จ่ายสุทธิผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มแล้วเท่านั้น และหลังหักส่วนลดทุกประเภทของห้างฯ และของเคทีซีแล้ว สงวนสิทธิ์การปัดเศษสตางค์ลงในการมอบเครดิตเงินคืนให้สมาชิกบัตรฯ และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืน ให้สมาชิกบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด