มอบความสวยต้อนรับปีใหม่ ที่ The Face Shop

The Face Shop

(SHPCM-001)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC

ต่อที่ 1: รับฟรี THE FACE SHOP MANGO SEED VOLUME BUTTER FOR FACE 8 ml. จำนวน 1 ชิ้น 
มูลค่า 150 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

ต่อที่ 2: รับเครดิตเงินคืน 5% (75 บาท) สำหรับบัตรเครดิต KTC - VISA เท่านั้น
หรือ รับเครดิตเงินคืน 3% (45 บาท) สำหรับบัตรเครเครดิต KTC ทั่วไป 
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ลงทะเบียนครบทุก 1,500 บาท/เซลส์สลิป 
(จำกัดยอดใช้จ่ายสูงสุด 6,000 บาท/สมาชิกบัตรฯ/เดือน/ทุกแบรนด์ที่ร่วมรายการ) สำหรับการรับเครดิตเงินคืน

วิธีการเข้าร่วม: ส่ง SMS เข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ชำระเงิน โดยพิมพ์ CMC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3บาท) โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข 

หมายเหตุ: สมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมได้ตลอดรายการต่อ 1 หมายเลขบัตร

ต่อที่ 3: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป ไม่จำกัดยอดแลกสูงสุด

วิธีการเข้าร่วม: ลูกค้าจะต้องส่ง SMS เข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ชำระเงิน โดยพิมพ์ CMR วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักและเครื่องหมาย “#” ตามด้วยยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนทุกครั้งรับที่ต้องการใช้คะแนนแลกรับ)

หมายเหตุ : สมาชิกต้องส่ง SMS ลงทะเบียนในวันเดียวกันกับที่สมาชิก มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย ตัวอย่างเช่นยอดใช้จ่าย  1850.93 ให้พิมพ์ 1850.93 

1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ขอสงวนสิทธิ์การรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษของสมนาคุณทั้งหมดจากร้านค้าแบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของร้านค้าที่กำหนดและยกเว้นบัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
  2. สิทธิพิเศษการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% และสิทธิพิเศษการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3. สิทธิพิเศษการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรเคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
  4. สิทธิพิเศษการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ระบบจะไม่ตัดคะแนนและไม่เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิก
  5. สิทธิพิเศษการรับเครดิตเงินคืนทั้งหมดตามรายการนี้เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน
  6. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ www.ktc.co.th