มอบความสวยส่งท้ายปี กับบัตรเครดิต KTC

Cosmetic-Q4

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC กับแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% 

แบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการ :  
Aveda
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Beautrium
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Beauty Buffet
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Beauty Cottage
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Beauty Market
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Clarins Skin
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
CosmoBeaute
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
EVEANDBOY
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
The Face Shop
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
It's Skin
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Karmart
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Lalil
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
L'Occitane
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Merrez'ca
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Oriental Princess
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Origins
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Paula's Choice
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
The Body Shop
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Yves Rocher
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
Hej Street
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์รับส่วนลด สิทธิพิเศษ หรือ ของสมนาคุณ จากร้านค้าแบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการ :
 1. การรับส่วนลด สิทธิพิเศษ หรือ ของสมนาคุณ เป็นตามเงื่อนไขของร้านค้าแบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการที่กำหนดขึ้นเท่านั้น และยกเว้นบัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์รับเครดิตเงินคืน 3% :
 1. ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING และ บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
 2. สมาชิกฯ ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
 3. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้จะเริ่มคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่สมาชิกฯ ได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี ว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเป็นต้นไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และตามเงื่อนไขของรายการที่กำหนด โดยเคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกฯ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน
 4. กรณีสมาชิกฯ ถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกฯ รายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรเครดิตฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรเครดิตฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเครดิตฯ ของสมาชิกฯ ที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกฯ มีการยกเลิกบัตรเครดิตฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกฯ ได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสมทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ โดยสมาชิกฯ จะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ของสมาชิกฯ ไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตฯ ของสมาชิกฯ ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกฯ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรเครดิตฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่สมาชิกฯ ทั้งจำนวน

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% :
 1. ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Cash Back ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, บัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING และ บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
 2. สมาชิกฯ ต้องส่ง SMS ลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เพื่อเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
 3. สมาชิกบัตรฯ สามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้เพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการชำระสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จหรือเซลส์สลิปได้ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรเครดิตฯ เลขที่เดียวกันกับบัตรเครดิตฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนนี้ เฉพาะสมาชิกฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
 5. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ โดยเคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสม เพื่อแลกรับเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ ให้แก่สมาชิกฯ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนปฏิทิน

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์รับของสมนาคุณพิเศษจากร้านค้าแบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการ Top Spender :
 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถเข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
 2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะคัดเลือกสมาชิกฯ 5 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ สะสมรวมสูงสุดตลอดรายการ ณ ร้านค้าแบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้จากรายงานการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ ในระบบข้อมูลของเคทีซี และทำการประกาศรายชื่อสมาชิกฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุด ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ให้สมาชิกฯ ทราบผ่านทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ของสมาชิกฯ ที่ได้แจ้งไว้กับเคทีซี ภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิกฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุด โดยสมาชิกฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุดจะต้องติดต่อเพื่อขอรับของสมนาคุณพิเศษตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในจดหมายลงทะเบียนที่เคทีซีจัดส่งให้กับสมาชิกฯ เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณพิเศษดังกล่าวตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ โดยสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่สมาชิกฯ ที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิตฯ เท่านั้น
 3. กรณีมีสมาชิกฯ ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ สะสมรวมสูงสุดตลอดรายการ มากกว่า 5 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกฯ ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และมีความถี่จำนวนการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเนื่องที่สูงกว่า / ทำการชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรฯ ในรายการนี้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ โดยคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด หากสมาชิกฯ ที่มีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ ขาดคุณสมบัติ หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เคทีซีขอสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ ให้แก่สมาชิกฯ ท่านอื่นที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้แทน และสมาชิกฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุดที่ได้รับของของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ รับทราบและยินยอมเป็นผู้ชำระภาษี (ถ้ามี) ในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด
 4. ขอสงวนสิทธิ์พนักงานเคทีซี และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับสิทธิประโยชน์นี้ได้
 5. การเข้าร่วมรายการรับของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีกำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อ-นามสกุลของสมาชิกฯ ที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมสูงสุดตลอดรายการเพื่อรับของสมนาคุณพิเศษตามรายการสิทธิประโยชน์นี้ ไปใช้เผยแพร่ เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์/ลิขสิทธิ์ของเคทีซี

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายรวม :
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิกฯ”) ที่ลงทะเบียนเลขที่บัตรเครดิตฯ เข้าร่วมรายการ และ/หรือ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรเครดิตฯ”) และ/หรือ ใช้คะแนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) ณ ร้านค้าแบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 (“ระยะเวลารายการ”) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของรายการนี้
 2. สิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 3. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขรายการนี้ จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการ แบบชำระเต็มจำนวน และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตฯ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกฯ ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกฯ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกฯ เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกฯ ไปแล้ว
 6. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการสิทธิประโยชน์นี้ ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าแบรนด์เครื่องสำอางที่ร่วมรายการกำหนดขึ้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆกรณีสมาชิกฯ มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
 9. กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th