ช้อปเหนือระดับที่ Dilavie กับบัตรเครดิต KTC

(SHPWO-003)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC 

•  แหวนเพชร E COLOR (น้ำ 99) พิเศษเพียง 19,900 บาท จากปกติ 39,800 บาท
พิเศษรับเพิ่ม ต่างหู จี้ และกล่องใส่เครื่องประดับ รวมมูลค่า 10,700 บาท เมื่อแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ 
•  หรือแหวนเพชร E COLOR (น้ำ 99) พิเศษเพียง 15,700 บาท จากปกติ 31,400 บาท
พิเศษรับเพิ่ม ต่างหู จี้ และกล่องใส่เครื่องประดับ รวมมูลค่า 10,700 บาท เมื่อแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน + รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ 

แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ  
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 180 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 270 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,250 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 70,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,750 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 3,600 บาท

และ แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ  
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 750 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 70,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,100 บาท
•  เมื่อมียอดแบ่งชำระ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท

1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62

ลงทะเบียนผ่าน SMS
พิมพ์ DLC วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

Dilavie ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ (“เคทีซี”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ DLC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดแบ่งชำระผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในหมวด Watch & Jewelry ภายใต้ MCC Code: 5944 [ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป/เฉพาะรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI เป็นระยะเวลา 10 เดือน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น
  4. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้  
  5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
  6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 มี.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”)
  7. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนสะสมปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนสะสมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนสะสมทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
  8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Dilavie

02 533 9744

https://www.dilavie.com/