รับสิทธิพิเศษได้ทุกวัน ที่ Emporium, Emquartier

โปรโมชั่นสุดคุ้ม ที่ Emporium, Emquartier กับบัตรเครดิต KTC

(SPDPS-039)

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

 • วันจันทร์ - พฤหัสบดี         แลกรับเครดิตเงินคืน 12%  
 • วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์        แลกรับเครดิตเงินคืน 15% 
 เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 • ไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ
 • ไม่กำหนดยอดแลกรับสูงสุดตลอดรายการ
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Emporium, โซน QStadium และ Qurator ในศูนย์การค้า Emquartierไม่สามารถร่วมรายการได้ 

1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กำหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 6. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 7. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

Emporium, Emquartier

02 269 1000

www.theemdistrict.com