ช้อปสุดคุ้ม ด้วยบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายครบ 1 - 4,999 บาท/เซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายครบ 5,000 - 20,000 บาท/เซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 13%
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายครบ 20,0001 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 15%
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่นำเซลส์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษภายในศูนย์การค้าฯ 
 
29 มี.ค. - 31 พ.ค. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
Gaysorn Village

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภทไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 4. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 5. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 6. กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายแต่ละประเภทโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้าฯ