ช้อปสุดคุ้มที่ Siam Center, Siam Paragon

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
 • วันจันทร์ - พฤหัส แลกรับเครดิตเงินคืน 12% 
 • วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ แลกรับเครดิตเงินคืน 15% 
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่นำเซลส์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า Paragon ไม่สามารถร่วมรายการได้
 
จุดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษดังนี้
 • ศูนย์การค้า Siam Center บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1
 • ศูนย์การค้า Siam Paragon บริเวณ ที่ชั้น M ริมระเบียงบันไดเลื่อนตรงข้ามทางเข้าห้างสรรพสินค้า Paragon ฝั่ง Stardome 
 
15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60
 

Siam Center
02 658 1000
www.siamcenter.co.th

Siam Paragon
02 610 8000
www.siamcenter.co.th

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC -  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กำหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ผู้ร่วมรายการควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 6. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
   

Siam Center , Siam Paragon