ช้อปเร่งรับ กับบัตรเครดิต KTC JCB รับคะแนนสะสมสูงสุด X5

ช้อปเร่งรับ กับบัตรเครดิต KTC JCB ครั้งที่ 1/2019

(SHPDP097)

รับคะแนนสะสม X5 

สำหรับยอดช้อปผ่านบัตรเครดิตครบ 10,000 บาท ขึ้นไป ต่อเดือน ต่อบัตรฯ 
(1 คะแนนสะสมปกติ + 4 คะแนนสะสมพิเศษ จากปกติทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม)  
 

รับคะแนนสะสม X3 

สำหรับยอดช้อปผ่านบัตรเครดิตที่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน ต่อบัตรเครดิตฯ 
(1 คะแนนสะสมปกติ + 2 คะแนนสะสมพิเศษ จากปกติทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม)

• ช้อปได้ทุกวันไม่จำกัด
• ไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน
• ไม่กำหนดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุดตลอดรายการ

1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 

ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ
Central ทุกสาขา
Zen@CentralWorld
Robinson ทุกสาขา
The Mall ทุกสาขา
Emporium
Emquartier เฉพาะในส่วนของพื้นที่โซน Sports Mall และโซน QURATOR
Paragon
Blu’ Port Hua Hin
TOKYU ทุกสาขา
ISETAN
Siam Discovery เฉพาะเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้าที่ร่วมรายการ
Siam Takashimaya

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB (“สมาชิก”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า Zen@CentralWorld / ห้างสรรพสินค้า Robinson ทุกสาข / ห้างสรรพสินค้า The Mall ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า Emporium / ห้างสรรพสินค้า Paragon / ห้างสรรพสินค้า Blu’ Port Hua Hin / ห้างสรรพสินค้า TOKYU ทุกสาขา / ห้างสรรพสินค้า ISETAN / Siam Discovery เฉพาะในส่วนของพื้นที่ “ Open Space Zone (DCR) “ และ Emquartier เฉพาะในส่วนของพื้นที่โซน Sports Mall และโซน QURATOR ภายในประเทศไทย ภายใต้ MCC Code: 5311 และในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”) และห้างสรรพสินค้า Siam Takashimaya ภายในประเทศไทย ภายใต้ MCC Code: 5311 และในช่วงระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62  ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สำหรับห้างสรรพสินค้า The Mall, Paragon, Emporium, Blu' Port Hua Hin, และโซน Sports Mall & Qurator ในศูนย์การค้า Emquartier สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรกำนัลหรือบัตรเติมเงิน สุรา และการซื้อสินค้าทุกประเภทในแผนก Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 3. สำหรับห้างสรรพสินค้า Central, Zen@CentralWorld และ Robinson สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าผ่อนชำระ การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา และการซื้อสินค้าทุกประเภทที่ท็อปส์ซูเปอร์, ท็อปส์มาร์เก็ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวริค์ และซูเปอร์สปอร์ต และสินค้าในพื้นที่เช่าหรือร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 4. สำหรับห้างสรรพสินค้า Isetan สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่, บัตรกำนัล สินค้าผ่อนชำระ และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 5. สำหรับห้างสรรพสินค้า Tokyu สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่, บัตรกำนัล สินค้าผ่อนชำระ และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 6. สำหรับ Siam Discovery เฉพาะในส่วนของพื้นที่ “ Open Space Zone (DCR) “ สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทบัตร Siam Gift Card และสินค้ากับร้านค้าเช่าหรือพื้นที่เช่าต่างๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 7. สำหรับห้างสรรพสินค้า Siam Takashimaya สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้า/บริการประเภทสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่, บัตรกำนัล สินค้าผ่อนชำระ และร้านค้าเช่าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 8. คะแนนสะสมพิเศษตามสิทธิประโยชน์ในรายการนี้หมดอายุการใช้ภายใน 31 ธ.ค. 62 และยอดใช้จ่ายสะสมในวันที่ 1 – 31 ม.ค. 62 กำหนดการมอบคะแนนสะสมพิเศษภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ม.ค. 62 และยอดใช้จ่ายสะสมในวันที่ 1 – 28 ก.พ. 62 กำหนดการมอบคะแนนสะสมพิเศษภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 28 ก.พ. 62 และยอดใช้จ่ายสะสมในวันที่ 1 – 31 มี.ค. 62 กำหนดการมอบคะแนนสะสมพิเศษภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 มี.ค. 62
 9. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 12. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษและ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000