รับได้มากกว่า ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ KT OPTIC

(SPJWO-001)

แลกรับเครดิตเงินคืน 390 บาท


เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 3,000 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 3,000 คะแนน
 
ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้าครั้งแรก
 1. พิมพ์ “KT” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
 2. ส่งมาที่ 0613845000
 3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 
1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา
 

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”)  ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงวันที่ 1 ก.พ. - 31 พ.ค. 60 เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ KT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในวันที่ซื้อสินค้าครั้งแรกเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตลอดระยะเวลารายการเพื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิป (ขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป) และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะจากยอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนครั้งแรกจนจบรายการ ส่วนรายการที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้ในทุกกรณี
 4. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะทำการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของสมาชิกที่ครบตามเงื่อนไข  และตัดคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อเซลส์สลิปโดยอัตโนมัติ เพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามเงื่อนรายการนี้เท่านั้น
 6. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลารายการ
 7. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์จากรายการอื่นได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด และเงื่อนไข รวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

KT OPTIC