ช้อปสุดคุ้ม ด้วยบัตรเครดิต KTC ที่ Paradise Park

(SPDPS-044)

แลกรับเครดิตเงินคืน 12% หรือ 15%

(ไม่จำกัดยอดแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดตลอดรายการ)
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 12% วันจันทร์ - พฤหัส หรือ
  • แลกรับเครดิตเงินคืน 15% วันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลส์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมด ของรายการที่ จุดแลกรับสิทธิพิเศษภายในศูนย์การค้าฯ บริเวณชั้น G โซน Paradise Service หรือบริเวณชั้น 2 โซน Bank หน้าห้างสรรพสินค้ากรุงเทพ- โตคิว เท่านั้น โดยยกเว้นเซลส์สลิปยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ จากแผนกต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้า TOKYU ไม่สามารถร่วมรายการได้

15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
  3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กำหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
  4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
  5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
  6. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด

Paradise Park

02 787 1000

www.paradisepark.co.th