สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร KTC

(SPJWO-008)

ต่อที่ 1
ส่วนลดสูงสุด 50%

เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ กรุณาสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติม ณ จุดขาย
(ส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้)


ต่อที่ 2
แลกรับเครดิตเงินคืน 390 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 3,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 3,000 คะแนน

ลงทะเบียน
  1. พิมพ์ "OE" วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก
  2. ส่งมาที่ 0613845000
  3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  2. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 30 มิ.ย. 60 (“ระยะเวลารายการ”)
  3. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th

Optic Square