โปรโมชั่นบัตรเครดิต KTC ในงาน Robinson Athleisure

(SPDPS-051)

แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15% + เครดิตเงินคืนสูงสุด 3%

  • วันจันทร์ - พฤหัสบดี         แลกรับส่วนลดเพิ่ม 12% + เครดิตเงินคืน 2%
  • วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์     แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15% + เครดิตเงินคืน 3%
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับ

11 – 23 ก.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK,  KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย,   KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
  2. ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ นี้จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบเต็มจำนวนและเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น
  3. สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการชำระเงินต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้ และต้องชำระยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือด้วยบัตรเครดิต KTC เลขที่เดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
  4. ยกเว้นสินค้าผ่อนชำระและการซื้อสินค้าที่ท็อปส์ซูเปอร์ ท็อปส์มาร์เก็ต เพาเวอร์บาย บีทูเอส โฮมเวิร์ค ซูเปอร์สปอร์ต การซื้อบัตรของขวัญ สุรา ยา พื้นที่เช่า สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  5. ส่วนลดเพิ่มจากเคทีซีเป็นส่วนลดเพิ่มราคาสินค้าที่หักส่วนลดทุกประเภทของห้างฯแล้ว และไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดได้
  6. เครดิตเงินคืนสูงสุด 3% คิดคำนวนจากยอดช้อปสุทธิผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่มแล้วเท่านั้น และหลังหักส่วนลดทุกประเภทของห้างและของเคทีซีแล้ว สงวนสิทธิ์การปัดเศษสตางค์ลงในการมอบเครดิตเงินคืน ให้สมาชิกบัตรฯ และกำหนดการมอบเครดิตเงินคืนให้สมาชิกบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการ
  7. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด

โรบินสัน

02 808 5555

https://www.robinson.co.th