คะแนนแลกความสนุก ด้วย บัตรเครดิต KTC

(RESRT 011)

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS

999 คะแนน

แลกรับ บัตรชมภาพยนตร์ประเภทที่นั่ง Deluxe 1 ที่

799 คะแนน

แลกรับ POPCORN combo set size M  1 ชุด
 

คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ใช้แทนเงินสด


วันนี้ - 31 ธ.ค. 60
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE  02 123 5000 กด 6
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. 999 คะแนนสำหรับการแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง ( ประเภทที่นั่ง Duluxe ราคา 140, 160, 180 และ 200 บาท เท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มเงิน หรือคะแนนเพื่อ Upgrade ที่นั่งได้)
 2. 799 คะแนนสำหรับการแลกรับ POPCORN Combo Set Size M  โดยนำเซลส์สลิปที่ได้รับจากจุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ มาแลกรับสิทธิ์ ณ บริเวณจุดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มของสาขาที่แลกคะแนนวันนั้น โดยใช้สิทธิ์ได้วันต่อวัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม  ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อองค์กร บัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ  และบัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยทุกประเภท
 4. ยกเว้นสาขา The Emprive' Cineclub ( ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม)
 5. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 6. คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับยอดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มเติมด้วยบัตรเครดิตKTC เท่านั้น
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 9. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของร้านค้า
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC PHONE  02 123 5000 กด 6