รับสิทธิพิเศษกับบัตรเครดิต KTC ที่ shu uemura

(SPCMT-014)

รับฟรี Cleasing Oil ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าแนวใหม่ 

ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเป็นหลัก ปรับสภาพผิวเสริมความชุ่มชื้นให้ผิวจำนวน 3 ซอง 
เมื่อแสดงบัตรเครดิต KTC พร้อมบัตรประชาชน


รับเพิ่ม Voucher แต่งคิ้ว มูลค่า 500 บาท
เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ผ่านบัตรฯ 1 ชิ้น 
 
 
หมายเหตุ
 • ยกเว้นบัตรเครดิต KTC TITANIUM, KTC CLASSIC, KTC GOLD, KTC CASH BACK, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยรัฐไม่ร่วมรายการ
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ที่เคาน์เตอร์ shuuemuraทุกสาขา
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก 1 ท่าน/1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ
 
15 มิ.ย. – 31 ก.ค. 60​

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ณ เคาน์เตอร์ Shu uemuraทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. - 31 ก.ค. 60 ยกเว้นบัตรเครดิต KTC TITANIUM, KTC CLASSIC, KTC GOLD,KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTCเพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. กรุณาแสดงบัตรเครดิต KTC ก่อนการรับสิทธิ์ และชื่อต้องตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น
 3. รับผลิตภัณฑ์เคล็นซิ่งออยล์ขนาดทดลองสูตรที่ท่านเลือก 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ 1 สูตร/ 3 ซอง (รวม 12มล.)
 4. สินค้ามีจำนวนจำกัด กรณีที่เคล็นซิ่งออยล์สูตรที่ท่านเลือกหมดขออนุญาตให้คำแนะนำพร้อมเลือกสูตรใหม่ที่เหมาะกับสภาพผิวให้แทน
 5. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการ
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. การให้บริการหรือจัดจำหน่ายสินค้าในรายการนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้ให้บริการหรือจัดจำหน่ายสินค้า และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ 
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย 
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6

shu uemura