รับสิทธิพิเศษ เฉพาะบัตรเครดิต KTC

พิเศษ1 โชว์บัตรฯ รับทันที บัตรส่วนลด 500 บาท

สำหรับการซื้อสินค้า Men & Women Section ผ่านบัตรฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
หมายเหตุ 
 • แสดงบัตรเครดิต KTC เพื่อรับส่วนลดได้ที่จุด Redemption Siam Discovery ชั้น G
 • บัตรส่วนลดหมดอายุการใช้งานภายใน 31 ส.ค. 60 
 • จำกัดการรับบัตรส่วนลดสุงสุด 3 ใบ/สมาชิกบัตรฯ/วัน
 • บัตรส่วนลดใช้ได้เฉพาะแบรนด์เคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการในส่วนของ Siam Discovery Space เท่านั้น

พิเศษ2 ช้อปครบ รับเพิ่ม

เครดิตเงินคืน 12%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับได้ไม่จำกัดยอดสูงสุดตลอดรายการ
หรือ

Siam Gift Card 300 บาท

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 10,000 บาท/เซลส์สลิป (จำกัดการรับ Siam Gift Card สูงสุด 1,500 บาท/สมาิชิกบัตรฯ/ตลอดรายการ)

หมายเหตุ
สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่นำเซลส์สลิปจากการใช้งานจ่ายผ่านบัตรฯ กับสินค้าในหมวด Men & Women Section ภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุด Redemption บริเวณชั้น G

1 พ.ค. - 15 มิ.ย. 60 
 
สาขาที่ร่วมรายการ
Siam Discovery

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขสิทธิพิเศษที่ 2
 1. ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถร่วมรายการได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตฯ โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลาร่วมรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่เคทีซีมอบสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ให้สมาชิกบัตรเครดิตฯ และขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อการใช้สอยส่วนบุคคลเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่กำหนด และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลกเพื่อรับเครดิตเงินคืน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 5. การใช้บัตร Siam Gift Card เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรฯ และยอดส่วนเกินจากการใช้บัตรฯ ต้องชำระด้วยบัตรเครดิต KTC
 6. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลส์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 7. ขอสงวนสิทธิ์สิทธิประโยชน์ตามรายการไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด