สงกรานต์นี้ ใช้จ่ายอะไร ก็ได้ CASH BACK ไม่อั้น!

KTC แจกเงินคืนไม่อั้น ตลอดสงกรานต์

KTC แจก CASH BACK ไม่อั้น 5 วันเท่านั้น!

รับ Cash Back สูงสุด 2,561 บาท/ครั้ง ผ่าน TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน
ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ระหว่างวันที่ 12 – 16 เม.ย. 61

ได้แล้ว ได้อีก ได้ทุกวัน ไม่ต้องลงทะเบียน

แค่ดาวน์โหลด “TapKTC” ก่อนใช้จ่าย ได้ที่
App Store คลิก
Google Play คลิก

หมายเหตุ
สงวนสิทธิ์มอบ e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่ดาวน์โหลดและเปิดใช้ TapKTC แล้วเท่านั้น
e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน จะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 17 เม.ย. 61
ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันที่ 24 เม.ย. 61

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีการลงทะเบียนใช้งาน TapKTC Mobile Application และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC-SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการ โดยสมาชิกจะได้รับ e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน มูลค่าตามลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ซึ่งเข้ามาในระบบของเคทีซี ที่กำหนดในแต่ละรอบตามตารางด้านล่างนี้ (200 ลำดับ/รอบ) และไม่จำกัดจำนวนรอบต่อวัน โดยเมื่อรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เข้ามาในระบบครบ 200 ลำดับ หรือถึงเวลา 23.59.59 น. ของแต่ละวันแล้ว ระบบจะทำการขึ้นรอบใหม่
  ลำดับรายการ
  มูลค่า e-Coupon "สงกรานต์"
  เครดิตเงินคืน
  2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 89, 96, 98, 99, 100, 104, 106, 107, 112, 113, 115, 116, 119, 124, 127, 132, 135, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 158, 160, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 178, 180, 181, 184, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197
  5 บาท
  1, 3, 7, 8, 14, 17, 28, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 47, 52, 53, 61, 64, 68, 69, 71, 72, 74, 77, 79, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 101, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 130, 133, 134, 136, 142, 144, 151, 155, 156, 161, 162, 165, 173, 177, 179, 182, 185, 187, 192, 194, 195, 198, 199, 200
  10 บาท
  15, 16, 20, 39, 48, 55, 67, 88, 114, 117, 131, 140, 157, 159
  50 บาท
  41, 63, 76, 82, 129, 176
  100 บาท
  24, 70, 108, 183
  200 บาท
  35, 164
  500 บาท
  90
  1,000 บาท
  186
  2,561 บาท
 4. เคทีซีจะทำการดึงข้อมูลลำดับการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ของสมาชิก เฉพาะรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ตั้งแต่ 00.00.00 – 23.59.59 น. ของทุกวัน ในช่วงระยะเวลารายการ โดยยึดตามเวลาในประเทศไทยและข้อมูลในระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
 5. เคทีซีจะทำการจัดส่ง e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน ให้แก่สมาชิกที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขรายการนี้ ผ่านช่องทาง TapKTC Mobile Application ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมีรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข โดยสมาชิกจะต้องกดรับ e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน เพื่อเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 และหากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. เมื่อสมาชิกได้ทำการกดรับ e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันที่ 24 เมษายน 2561
 7. กรณีสมาชิกทำการลงทะเบียนใช้งาน TapKTC Mobile Application ภายหลังจากวันและเวลาที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน ย้อนหลังให้
 8. การรับ e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินคืน ตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะยอดใช้จ่ายในรายการชำระค่าสินค้า/บริการปกติ, รายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบแบ่งชำระผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ทุกประเภท โดยคำนวณจากยอดก่อนการแบ่งชำระ และรายการชำระค่าสินค้า/บริการแบบเรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น โดยยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้
 10. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือแลกเปลี่ยนเป็น e-Coupon “สงกรานต์” เครดิตเงินเงินคืนฉบับใหม่หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 13. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 123 5000 กด 6