โปรโมชั่นซื้อแว่น กับ บัตรเครดิต KTC ที่ แว่นท็อปเจริญ

(SPJWO-020)

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลเครื่องประดับเพชรแท้

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
SMS พิมพ์ TA  วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
ส่งมาที่ 0613845000(ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

หมายเหตุ
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อสินค้าครั้งแรก
 • จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมไม่เกินราคาสินค้าที่ใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับเพิ่ม Gift Set ดูแลรักษาแว่นตา 
ประกอบด้วย น้ำยาทำความสะอาดแว่นตา 1 ขวด และผ้าเช็ดแว่นตาไมโครไฟเบอร์ เกรดพรีเมียม 1 ผืน (มีให้เลือก 8 แบบ) 
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

รับสิทธิลุ้นรางวัลเครื่องประดับเพชรแท้ 
จากแบรนด์ Regent Diamond มูลค่ารวม 386,500 บาท

รางวัลที่ 1 เซท แหวน, ต่างหู พร้อมจี้เพชรแท้ จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 90,500 บาท
รางวัลที่ 2 เซท แหวน พร้อมต่างหูเพชรแท้ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 171,000 บาท
รางวัลที่ 3 จี้เพชร จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 125,000 บาท
(เงื่อนไขการชิงรางวัล เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้น)

ส่ง SMS เพียงครั้งเดียวในวันที่ซื้อสืนค้าครั้งแรก 
พิมพ์ TB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก 
ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) 
และจะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ

1 ส.ค. – 30 พ.ย. 60

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 15%
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”)  ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”)   ณ ร้านแว่นท็อปเจริญ ทุกสาขาในประเทศไทย (ยกเว้นสาขาในBIG C และ ROBINSON ไม่เข้าร่วมรายการนี้) ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”)  เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TA ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรฯ ครั้งแรก เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ตลอดระยะเวลารายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ 
 3. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายในการซื้อสินค้าผ่านบัตรฯ ที่ร่วมรายการ ณ ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาที่ร่วมรายการ ทุก 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป ภายในระยะเวลารายการสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 15% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาทดังกล่าว (หรือคิดเป็นเงินจำนวน 150 บาท) เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนครั้งแรกจนจบระยะเวลารายการ ส่วนรายการที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้ในทุกกรณี
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขของรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ และในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณและแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ซึ่งหารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น
 6. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกตามเงื่อนไขรายการนี้ ภายใน 60 วันนับจากวันสุดท้ายของทุกๆ เดือน 
 7. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่จะนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้จำกัดเฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น โดยยกเว้นไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ GIFT SET ชุดดูแลรักษาแว่นตา
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ GIFT SET ชุดดูแลรักษาแว่นตาตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านแว่นท็อปเจริญ ทุกสาขาในประเทศไทย (ยกเว้นสาขาใน BIG C และ ROBINSON ไม่เข้าร่วมรายการนี้) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกจะได้รับ GIFT SET ชุดดูแลรักษาแว่นตา ซึ่งประกอบด้วย น้ำยาทำความสะอาดแว่นตา 30ml และ ผ้าเช็ดเลนส์ไมโครไฟเบอร์เกรดพรีเมียม (มีให้เลือก 8 ดีไซน์) มูลค่า 180 บาท จำนวน 1 ชุด โดยสมาชิกสามารถนำเซลส์สลิปมาติดต่อขอรับ GIFT SET ชุดดูแลรักษาแว่นตา ดังกล่าวได้ ณ จุดให้บริการของร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาที่ร่วมรายการ ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ FLEXI by phone ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 4. เงื่อนไขการลุ้นรับของรางวัลเครื่องประดับเพชร
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์สิทธิลุ้นรับของรางวัลให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ทุกประเภทเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Visa Corporate Gold, KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท รวมถึงพนักงานเคทีซี และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้  
 6. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TBตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต16 หลักส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ3 บาท) ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการ ตลอดระยะเวลารายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการลุ้นรับของรางวัลนี้ได้
 7. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านแว่นท็อปเจริญ ทุกสาขาในประเทศไทย (ยกเว้นสาขาใน BIG C และ ROBINSON ไม่เข้าร่วมรายการนี้)  ระหว่างวันที่1 สิงหาคม -30 พฤศจิกายน 2560(“ระยะเวลารายการ”) ทุกๆ1,000 บาทต่อเซลส์สลิปจะได้รับสิทธิลุ้นรับของรางวัลเครื่องประดับเพชรจากแบรนด์Regent Diamond ตามรายการนี้จำนวน1 สิทธิ
 8. ตัวอย่าง 1  สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาที่ร่วมรายการ จำนวน 2,500 บาท  1 ครั้ง  สมาชิกจะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัล 2สิทธิ
 9. ตัวอย่าง 2  สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาที่ร่วมรายการ จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 700 บาท สมาชิกจะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัล 2 สิทธิ
 10. ตัวอย่าง 3  สมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ร้านแว่นท็อปเจริญ สาขาที่ร่วมรายการ จำนวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 จำนวน 2,500 บาท และครั้งที่ 2 จำนวน 1700 บาท สมาชิกจะได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัล 3 สิทธิ 
 11. ของรางวัลในรายการนี้ คือ 
 12. รางวัลที่ 1 เซท แหวน, ต่างหู พร้อมจี้เพชรแท้ มูลค่ารางวัลละ 90,500 บาทจำนวน 1 รางวัลรวมมูลค่า 90,500 บาท
 13. รางวัลที่2เซทแหวนพร้อมต่างหูเพชรแท้มูลค่ารางวัลละ57000บาทจำนวน3รางวัลรวมมูลค่า171,000บาท
 14. รางวัลที่3จี้เพชรมูลค่ารางวัลละ25,000. บาทจำนวน5รางวัลรวมมูลค่า125,000บาท
 15. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ เคทีซีจะทำการคำนวณจำนวนสิทธิลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดของสมาชิกจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร่วมรายการของสมาชิกตามเงื่อนไข โดยแยกเป็นรายบัตรฯ เฉพาะจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนครั้งแรกจนจบระยะเวลารายการ ส่วนรายการที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิลุ้นรับของรางวัลตามรายการนี้ในทุกกรณี โดยขอสงวนสิทธิ์พิจารณาสมาชิกที่ผ่านเงื่อนไขได้รับสิทธิในการลุ้นรับของรางวัลโดยยึดถือข้อมูลตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
 16. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ  เคทีซีจะพิมพ์ชื่อ - นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิต KTC (6x4) (ตัวอย่าง 1234 56XX XXXX 9999) ของสมาชิกที่มีสิทธิลุ้นรับของรางวัล ลงในสลาก/หรือชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิที่สมาชิกได้รับ เป็นสลาก/หรือชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วนต่อ 1 สิทธิ และจะนำสลาก/หรือชิ้นส่วนทั้งหมดที่ได้มารวมกัน เพื่อจับสลาก/หรือชิ้นส่วนหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 8 มกราคม 2561  ตั้งแต่เวลา14.00 น. เป็นต้นไป ณ เคทีซีทัช สาขาอาคาร UBCII ใบอนุญาตเลขที่ 1041 / 2560 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 
 17. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีสำรองไว้ จำนวนรางวัลละ 20 รายชื่อ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป กรณีสมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด  โดยหากสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัล และไม่มีสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองที่จะได้รับรางวัลเหลืออยู่ต่อไปอีก  เคทีซีจะทำการยกเลิกรางวัลนั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561และจะติดต่อแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการรับของรางวัลให้สมาชิกผู้โชคดีทราบผ่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาชิกที่ได้แจ้งไว้ในฐานข้อมูลกับเคทีซี  ภายใน30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อสมาชิก 
 19. หากสมาชิกผู้โชคดีลำดับแรกหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองไม่มารับรางวัล หรือไม่ทำการชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วน ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากเคทีซี จะถือว่าสมาชิกผู้โชคดีลำดับแรกหรือสมาชิกผู้โชคดีสำรองดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลนั้นๆ  
 20. กรณีสมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับของรางวัลเกินกว่า 1 รางวัล เคทีซีขอสงวนสิทธิ์จำกัดการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีเพียง 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ 
 21. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 และ/หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด (ถ้ามี) 
 22. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นํายอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน รายการแบ่งชําระFLEXI ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคํานวณสิทธิการลุ้นรับของรางวัลในรายการนี้
 23. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงตามกับที่ระบุบนบัตรฯ เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลจนกว่าจะสมาชิกผู้โชคดีจะชำระเงินค่าภาษีทั้งหมดตามเงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่เคทีซีฯ กำหนดจนครบถ้วน
 24. การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆตามที่เคทีซี ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซี ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และเป็นลิขสิทธิ์ของเคทีซีแต่เพียงผู้เดียว

เงื่อนไขทั่วไปรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร 02123 5000