ทุกศุกร์ให้ สุข 10 เท่ากับบัตรเครดิต KTC ที่ UFM FUJI SUPER และ UFM FUJI SUPER EXPRESS

(SFDGR-021)

ทุกวันศุกร์ 
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% + รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 10 เท่า

 

สุขวันอื่นๆ 
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% + รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 5 เท่า

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ + คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
หมายเหตุ จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/สมาชิกบัตรฯ/เดือน/ทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่กำหนด
 • ไม่กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ      
 • คะแนนน้อยก็แลกได้   
 • เร่งรับคะแนนสะสมได้เร็วขึ้น
 
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 1. พิมพ์ “SUP” วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
 2. ส่งมาที่ 0613845000
 3. จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
หรือ 
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th/grocery
 
16 ม.ค. - 31 ก.ค. 60
 
สาขาที่ร่วมรายการ
ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ ทุกสาขา

 

เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นโดยเฉพาะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อมอบ สิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภทที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก) และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC  (“บัตรฯ”) ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการตามที่กำหนด ภายในช่วงวันที่ 16 มกราคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 (“ระยะเวลารายการ”) เท่านั้น  โดยขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC -ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท 
 2. สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์คำว่า SUP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร KTC 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/grocery  โดยลงทะเบียน ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการ และจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยัน การ เข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 3. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ เทสโก้ โลตัส (เทสโก้ โลตัส Extra, เทสโก้ โลตัส Supermarket, เทสโก้ โลตัส Department store, เทสโก้ โลตัส ตลาด, เทสโก้ โลตัส Express), บิ๊กซี (บิ๊กซี Extra, บิ๊กซี จัมโบ้, บิ๊กซีมาร์เก็ต, มินิบิ๊กซี), แมกซ์แวลู, วิลล่ามาร์เก็ต, ท๊อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไทย (Central Food Hall, Tops Market, Tops Super STORE, ท็อปซูเปอร์คุ้ม, Tops Daily), ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ซูเปอร์ (ภายใต้รหัส MCC 5411, 5333, 5499) (“ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ”) ในวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส เสาร์ และอาทิตย์ และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) 
  เท่ากับยอดใช้จ่าย แลกรับเป็นเงินเครดิตคืน 10% ของยอดใช้จ่ายดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก และรับคะแนนสะสม 5 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสม พิเศษ 4 เท่า ซึ่งคิดคำนวณหลังจากหักเครดิตเงินคืนแล้ว) 
 4. เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการในวันศุกร์ และ ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายแลกรับเป็นเงินเครดิตคืน 10% ของยอดใช้จ่ายเข้าบัญชี บัตรฯ และรับคะแนนสะสม 10 เท่า (คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 9 เท่าซึ่งคิดคำนวณหลังจากหักเครดิตเงินคืนแล้ว) 
 5. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ สามารถใช้งาน ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น  
 6. ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน ต่อคน ต่อเดือน ต่อทุกซูเปอร์มาร์เก็ตที่กำหนดเท่านั้น
 7. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระ สินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกใบเสร็จได้  และต้องชำระยอด ใช้จ่ายด้วยบัตรฯ หมายเลขเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกเท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสม เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่ เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้ 
 9. คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ เท่ากับจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 10. รายการผ่อนชำระไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 11. เคทีซีจะทำการคำนวณยอดใช้จ่าย และคะแนนสะสมตามเงื่อนไขรายการนี้ และทำการ เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละ เดือนตามรอบเดือนปฎิทิน 
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษตาม รายการนี้ เฉพาะจากยอดใช้จ่ายภายหลังการหักจำนวนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกจะได้รับ ตามรายการนี้แล้วเท่านั้น โดยเคทีซีจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษที่สมาชิกได้รับตาม รายการนี้เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ตามรอบเดือนปฎิทิน 
 13. ขอสงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่จะนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข รายการนี้จำกัด เฉพาะรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบชำระเต็มจำนวนกับ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จ เป็นต้นไปเท่านั้น โดยยกเว้นยอดใช้จ่ายในรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่ เกิดจากการ Refund ทุกประเภท 
 14. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการ เป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่สมาชิกได้รับ สิทธิประโยชน์เท่านั้น
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อ ธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของ การใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ ใดๆ ในรายการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ เคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ ในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นความรับผิดชอบ ของ ร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย สินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ

UFM FUJI SUPER และ UFM FUJI SUPER EXPRESS