ได้ BURN & ได้ EARN ลุ้นรับคะแนนสะสมรวม 600,000 คะแนน
กับบัตรเครดิต KTC
 

(AHDSP-009)

BURN 
แลกส่วนลดเพิ่ม 14%

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 500 บาท (เฉพาะชำระเต็มจำนวน) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก  500 คะแนน
+

พร้อมรับ 1 สิทธิ์ลุ้นทันที คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS รวม 600,000 คะแนน

รางวัลที่ 1 รับคะแนนสะสม  100,000 คะแนน  จำนวน 1 รางวัล          มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 รับคะแนนสะสม  1,000 คะแนน         จำนวน 500 รางวัล      รวมมูลค่า 50,000 บาท
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 1. Supersports
 2. GO Sports
 3. Supersports Outlet
 4. Crocs
 5. FIT Sport 
 6. FIT by Supersports
 7. New Balance
 8. SKECHER
 9. SNEAKERZ 
 10. Speedo
 11. Manchester United
 12. FC Barcelona 

พร้อมรับส่วนลด 5%

ตลอดปี (สินค้าลิขสิทธิ์ราคาปกติที่ร่วมรายการ)
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 1. Supersports
 2. GO Sports
 3. Crocs
 4. FIT Sport 
 5. FIT by Supersports
 6. New Balance
 7. SKECHER
 8. Speedo
 9. Manchester United
 10. FC Barcelona 

แบ่งชำระ KTC FLEXI 0%

นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าและสาขาที่ร่วมรายการ)
ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 1. Supersports
 2. GO Sports

16 มี.ค. - 30 มิ.ย. 60

สาขาที่ร่วมรายการ
ทุกสาขา

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรับส่วนลด 5%
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 30 มิ.ย. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อ หน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. สมาชิกจะได้รับส่วนลดทันที 5% เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ ณ ร้านค้าที่ร่วม รายการเท่านั้น
 3. กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงิน ส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุน กองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิก รายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจาการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อ มอบส่วนลดให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
เงื่อนไขแลกรับส่วนลด 14%
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ (“รายการ”) นี้เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น  ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิต KTC ทุก 500 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 30 มิ.ย. 60  เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม  ทุก 500  คะแนน แลกรับส่วนลด 14% สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. การใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลัง การหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด เท่านั้น
 4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคา สินค้า/บริการภายหลัง การหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชี บัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
เงื่อนไขการจับสลากลุ้นรางวัลคะแนนสะสมพิเศษ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ลุ้นรางวัลคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้เฉพาะ สมาชิกที่ร่วมโปรโมชั่นใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด 14% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 30 มิ.ย. 60 เท่านั้น
 2. สมาชิกที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด 14% ทุก 500 คะแนน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมสนุกลุ้นรางวัลคะแนนสะสมพิเศษ
 3. ขอสงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรฯ รับรางวัลคะแนนสะสมพิเศษสูงสุดเพียง 1 รางวัล ต่อ สมาชิกบัตรฯ เท่านั้น
 4. ของรางวัลคือ รางวัลที่ 1 คะแนนสะสมพิเศษ 100,000 คะแนน จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 10,000 บาท รางวัลที่ 2 คะแนนสะสมพิเศษ 500 คะแนน จำนวน 1,000 รางวัลๆ ละ 50 บาท รวมมูลค่า 50,000 บาท รวมของรางวัลทั้งรายการ จำนวน 1,001 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,000 บาท
 5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการเคทีซีจะพิมพ์ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิต KTC ของสมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขลงในสลาก/ชิ้นส่วนตามจำนวนสิทธิ์ที่สมาชิกได้รับ สลาก/ชิ้นส่วน 1 ชิ้นส่วน ต่อ 1 สิทธิ์ และจะนำสลาก/ชิ้นส่วนมารวมกันเพื่อจับ สลาก/ชิ้นส่วนหาสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ เคทีซีทัช สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 443 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใบอนุญาตเล่มที่ 4 เลขที่ 21 ออกให้วันที่ 15 มี.ค. 60 ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 6. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้โชคดีสำรองไว้จำนวน 100 รายชื่อ เพื่อมอบรางวัลให้แก่สมาชิกผู้โชคดีในลำดับถัดไป กรณีสมาชิกผู้โชคดีในลำดับแรกขาด คุณสมบัติหรือสละสิทธิในการรับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเคทีซีจะมอบรางวัล ให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปเรียงตามลำดับ เช่นเดียวกันถ้า สมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองไม่มีคุณสมบัติ หรือสละสิทธิ์ในการรับรางวัล เคทีซีจะ ถือว่าสมาชิกผู้โชคดีที่มีรายชื่อสำรองนั้นเสียสิทธิ์ในการได้รับรางวัล และจะยกเลิกรางวัล นั้นทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. เคทีซีจะประกาศรายชื่อสมาชิกผู้โชคดีที่ได้ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขรายการครบถ้วน ผ่าน ทางเว็บไซต์ที่ www.ktc.co.th/CRCSUMMER ในวันที่ 15 ส.ค. 60  และเคทีซีจะทำการ มอบคะแนนสะสมพิเศษโดยโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกผู้โชคดี ในวันที่ 15 ก.ย. 60
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกผู้โชคดีที่มี ชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับที่ระบุบนบัตรฯ เท่านั้น
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกรายใดตอบคำถามในรายการนี้ได้ถูกต้องและ/หรือมี คุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้
 10. รายการคะแนนสะสมพิเศษที่ได้รับตามรายการนี้ไม่สามารถโอน เปลี่ยนมือ หรือแลก เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และคะแนนสะสมพิเศษนี้จะหมดอายุในวันที่ 15 ก.ย. 61
 11. สมาชิกผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 (ถ้ามี)
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษตามรายการนี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพการ เป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซี ทำการมอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปแล้ว
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมตามรายการนี้ ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการ ใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือ ปฏิบัติผิดเงื่อนไข หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ เพื่อการบริโภค หรือมีการยกเลิก รายการใช้จ่ายภายหลังจากที่เคทีซีได้ทำการมอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรฯ ของ สมาชิกไปแล้ว
 14. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมของสมาชิกผู้โชคดีที่ได้ รับรางวัลในการเข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่าย โฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่เคทีซีได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่เคทีซีในการ ถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของสมาชิกผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์และ/หรือสื่อโฆษณาอื่นๆ โดยภาพถ่ายสมาชิกผู้โชคดีที่ ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเคทีซี
 15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด ข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไข KTC FLEXI
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% เฉพาะการชำระ ค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภทมาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. สินค้าที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตรา 0.89% นานสูงสุด 10 เดือน โดยต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท
 4. สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิก ที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการ ส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อ การบริโภค หรือสมาชิกมีการ ยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 7. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการ ตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือ สิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มี มูลค่าใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 123 5000