เลือกสร้างประสบการณ์สุดมันส์.. ช้อปเสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา ด้วยบัตรเครดิต KTC

ช้อปที่ร้านในเครือ CRC SPORTS: Supersports, FIT Sports, Crocs, New Balance, Skechers, Sneakerz, Speedo, Liverpool FC

(LHBSP-024)

แลกได้ง่าย รับได้ไม่จำกัด แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%

ที่ร้านค้าในเครือ CRC SPORTS
 
» แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 15%
ศุกร์ – อาทิตย์      แลกรับส่วนลดเพิ่ม 15%
จันทร์ – พฤหัสบดี แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13%
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (เฉพาะชำระเต็มจำนวน) ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป + ใช้ทุก 1,000 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ และสงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่าย

» พิเศษเฉพาะบัตรเครดิต KTC JCB
รับเพิ่ม!!! คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X3
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC JCB ทุก 25 บาท รับ 3 คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ
☑ จากปกติช้อปผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนนสะสม
☑ 1 คะแนนสะสม + 2 คะแนนสะสมพิเศษ (คะแนนสะสมพิเศษจะหมดอายุการใช้ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62)
 • Supersports
 • Supersports Outlet
 • CROCS
 • FIT Sports by Supersports
 • FIT Sports
 • New Balance
 • Skechers
 • Sneakerz
 • Speedo
 • Liverpool FC
» แบ่งชำระ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เฉพาะสินค้าและร้านค้าที่ร่วมรายการ
     •    Supersports
 
1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62

--
ลุ้นรับฟรี แพ็กเกจ วิ่ง - กิน - เที่ยว ที่ฮ่องกง
รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 5 รางวัล และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท
เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าในหมวดกีฬา/ฟิตเนสที่ร่วมรายการ
“ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล” ลงทะเบียนเลย คลิก!
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% หรือ 15%
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 2. การคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับส่วนลดเพิ่มตามรายการนี้ จะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป ต่อการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 1,000 คะแนน แลกรับส่วนลดเพิ่ม 13% หรือ 15% ของยอดใช้จ่ายทุกๆ 1,000 บาทดังกล่าว หรือคิดเป็นเงินจำนวน 130 บาท หรือ 150 บาท โดยในส่วนของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 1,000 บาท เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้
 3. ในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด เท่านั้น 
 4. ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลัง การหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น

เงื่อนไขการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0%
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบริการแบ่งชำระ KTC FLEXI ในอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% ตามรายการนี้ เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิด จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. สินค้า/บริการที่ไม่ร่วมรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI 0% สามารถแบ่งชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.80% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน โดยราคาสินค้า/บริการดังกล่าวจะต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขโปรโมชั่น JCB ที่ร้านค้าในเครือ CRC SPORTS
 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB (“สมาชิก”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สิทธิประโยชน์นี้เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายรายการแบ่งชำระทุกประเภท และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์นี้ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 3. คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ตามสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ประกอบด้วย 1 คะแนนสะสม จำนวน 1 คะแนน แบบไม่มีวันหมดอายุ และคะแนนสะสมพิเศษ จำนวน 2 คะแนน โดยคะแนนสะสมพิเศษหมดอายุการใช้ภายใน 31 ก.ค. 62
 4. เคทีซีจะทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ตามเงื่อนไขในรายการนี้ ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 30 พ.ย. 61, 31 ธ.ค. 61, 31 ม.ค. 62)
 5. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 8. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ในกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์และ/หรือรายละเอียดพร้อมเงื่อนไขทั้งหมดของรายการส่งเสริมการขายนี้ของสมาชิกบัตรฯ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์การร้องเรียนของสมาชิกบัตรฯ ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62 เท่านั้น หากร้องเรียนหลังจากนี้ถือเป็นโมฆะทุกกรณี
 11. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/crcsports หรือโทร. KTC PHONE 02 123 5000

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการ ดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th/crcsports หรือ KTC PHONE 02 123 5000