จองออกรอบออนไลน์ง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิต KTC

จองได้ทุกสนาม ทุกเวลา กับ golfdigg | Golf Booking Reservation Service in Thailand

(SHPOP-025)

ลด 200 บาท/เซลส์สลิป

เพียงใส่ Promo Code: KTC200GD
(*สงวนสิทธิ์ใช้โค้ดส่วนลดได้ 1 ครั้ง / บัตรฯ / เดือน)


ลด 100 บาท/เซลส์สลิป

เพียงใส่ Promo Code: KTC100GD
*** รับส่วนลดได้ไม่จำกัดทุกวัน ตลอดรายการ ***

เพียงชำระค่าจองสนามกอล์ฟด้วยบัตรฯ (ไม่จำกัดยอดจองขั้นต่ำ) ผ่าน แอปพลิเคชัน golfdigg หรือ golfdigg.com
--

เซอร์ไพรส์...ให้มากกว่า เมื่อช้อป/จองออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 10% (เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ) + คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5
ลงทะเบียน/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ktc.co.th/shoponline

1 พ.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรับส่วนลด
  1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิต KTC ผ่านแอปพลิเคชัน golfdigg หรือเว็บไซต์ www.golfdigg.com โดยระบุรหัสส่วนลดตามที่กำหนด เมื่อทำรายการชำระค่าจองสนามกอล์ฟ
  2. สมาชิกบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก Golfdigg ก่อนรับสิทธิ์ส่วนลด 
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
  4. ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Golfdigg Call Center 089 300 1000 

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ไปให้ผู้อื่นได้
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  4. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. ศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

golfdigg

089 333 1000

golfdigg.com