FIT EXPERT มั่นใจกับมืออาชีพ ที่ The Olympic Club

The Olympic Club

(LHBSP-031)

» สิทธิพิเศษจาก The Olympic Club

รับส่วนลด 40%
(สำหรับสมัครสมาชิกรายปี)

รับสิทธิทดลองเล่นฟรี 1 ครั้ง* 
*โปรดแสดงบัตรเครดิตและบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ

พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% (เฉพาะชำระเต็มจำนวน)
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ+ ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ายอดซื้อ

วิธีการเข้าร่วม : ส่ง SMS เข้าร่วมรายการ ภายในวันที่ชำระเงิน โดยพิมพ์ FD วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 

พร้อมลุ้นรับฟรี แพ็กเกจ วิ่ง - กิน - เที่ยว ที่ฮ่องกง รางวัลละ 2 ที่นั่ง

จำนวน 5 รางวัล และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรฯ
ณ ร้านค้าในหมวดกีฬา/ฟิตเนสที่ร่วมรายการ “ทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิลุ้นรางวัล” ลงทะเบียนเลย คลิก!

1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
 1. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
 2. สิทธิประโยชน์ในรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 3. เงื่อนไขในการรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามที่ร้านค้าที่ร่วมรายการกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขกับทางร้านค้าก่อนการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS แลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (""สมาชิก"") ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (""คะแนนสะสม"") เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE GOLD, KTC - SCG VISA PURCHASING และKTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ณ สาขาที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
 2. (""ระยะเวลารายการ"") เท่านั้นโดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม เท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป แลกรับเครดิตเงินคืน 12% สำหรับการ ซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ FD เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สมบูรณ์ที่สุดครั้งแรกเท่านั้น 
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC Code: 7941 และ 7997ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 เท่านั้น
 7. กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดมาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าหน่วยลงทุนกองทุน LTF/RMF ทุกกองทุน (MCC 6211) รายการแบ่งชำระ KTC FLEXI by PHONE ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 9. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC Code: 7941 และ 7997นั้น เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป จากวันแรกจนถึงวันสิ้นเดือนเป็นรายเดือนตามรอบปฏิทิน ตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จ เป็นต้นไป และจะคำนวณรายการเครดิตเงินคืนเป็นรอบเดือน จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด 
 10. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน (ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ 31 ต.ค. 61, 30 พ.ย. 61, 31 ธ.ค. 61 และ 31 ม.ค. 61)

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. เคทีซี ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการดังกล่าว กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6